Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

אל-מרצאד (המשמר) 1951-

בטאון מפ"ם בשפה הערבית. הופיע בתקופות שונות כדו שבועון, כשבועון וכיומון. תחילתו כתוספת ערבית ליומונים 'משמר' בשנים 1948-1946 ו'על המשמר' בשנים 1949-1948. הפסיק להופיע בסוף שנות ה-60.
   1951
   שפה: ערבית
הוצאה: מפ"ם