Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אות [תשל"א-תשל"ד] 1971-24-10-1974

שבועון מפלגת העבודה הישראלית.
   1971 - 24-10-1974
   שפה: עברית
הוצאה: מפלגת העבודה, תל-אביב

שבועון במתכונת מגזינית שהוציאה מפלגת העבודה אחרי סגירתו של כתב העת 'הפועל הצעיר'. המפלגה ניסתה באמצעות עריכה מודרנית יותר להגיע לקהל רחב יותר, לשכבות הבינים של המפלגה ולשכבות המשכילות בחברה הישראלית. עורך העיתון היה דוד שחם. הנסיון לא הצליח והעיתון סבל מהפסדים. הקו "היוני" שבו נקט העיתון בנושאי חוץ וביטחון עורר ביקורת מצד רבים מחברי המפלגה וממנהיגיה. בשנת 1974 החליטה לשכת המפלגה לסגור את העיתון.ראו גם:

'יצחק רבין: "לא ראיתי שבועון מפלגתי שמישהו קורא אותו" פרוטוקול לשכת מפלגת העבודה, 24 ו-31 באוקטובר 1974, קשר, 19 1996, עמ' 23-13