Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

אגרת לחינוך [תשי"ב-תשנ"ג] 1952-1993

כתב עת לעניני חינוך של האיחוד הקבוצות והקיבוצים ואחרי כן של התק"ם. תת כותר: רבעון לחינוך קיבוצי. בטאון לחינוך קיבוצי.
   1952 - 1993
   שפה: עברית
הוצאה: אחוד הקבוצות והקיבוצים, המחלקה לחינוך, תל-אביב.

משנת 1975 מחליף את "אגרת למחנכים". בשנת 1993 הפסיקו להופיע "אגרת לחינוך" של התק"ם ו"החינוך המשותף" של "הקיבוץ הארצי". במקומם החל להופיע "עלי חינוך".