Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

אגרת לחיילים ולחיילות 1941-

מטעם 'ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל'. ‬
   1941
   שפה: עברית


הוצא בתל-אביב בשנות הארבעים. בשנת 1942 יצאו גיליונות 8-10 בשם "אגרת לחברים החיילים".