Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

קול העם [תרע"ג-] 1913-

תת כותר: הוצאה מקדשת לעניני המוני העם העברי בארץ העברים / יוצא לאור ע"י מערכת "הפועל הצעיר". ‬ יצא לפרקים. העורך האחראי והמוציא לאור: צבי כשדן.
   1913
  
הוצאה: דפוס א' אתין, יפו

   קול העם [תרע"ג-] 1913-