Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

בריאות העובד [תרפ"ד-תרפ"ה תרצ"ט-תש"ב] 1923-1942

תת כותר: חוברת לעניני הבטחת הפועלים והרפואה הציבורית.
   1923 - 1942
   שפה: עברית
הוצאה: קופת חולים של הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י, תל-אביב

   בריאות העובד [תרפ"ד-תרפ"ה תרצ"ט-תש"ב] 1923-1942

יצאו ארבע חוברות. (יצאו ארבעה גליונות כהוספה לעיתון "דבר" בשנים 1925-1926).

‫ שינויים בשם. תש"א: עלים לחברי קופת חולים. חשון תש"ב: מצפה הבריאות: הוראות היגיאניות לחברי קופת-חולים. ניסן תש"ב: בריאות העובד.