Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]קטר 1919-1922

מו"ל - הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף, חיפה, ירושלים; הופיע לפרקים.
   1919 - 1922
   שפה: עברית


בארבעת הגליונות הראשונים הופיע בשם זה, אחר-כך בשמות 'אד הקטר', 'הד הקטר', 'הדואר והטלגרף', 'ידיעות', 'עלון', 'על המשמר'.
הופיע גם בערבית בשם "אל קיטאר".