Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]סולל 1920-1921

עיתון פועלי העבודות הציבוריות. תת כותר: כלי מבטא לפועלי העבודות הציבוריות.
   1920 - 1921
   שפה: עברית
הוצאה: ועדות-התרבות של מחנות הכבישים טבחה-צמח

שתי החוברות הראשונות נערכו במחנה גדוד העבודה במגדל ופורסמו מטעם ועדת התרבות של הכבישים טבריה-צמח וטבריה-טבחה.

החוברת הראשונה נערכה על-ידי י.ח. ברנר ושמואל גולדזייגר-סבוראי, שערך את שאר החוברות בשיתוף עם חברי מערכת אחרים.

נדפסו סה"כ 6 גליונות בהקטוגרף. חוברות 1, 4,5, ו-6 מצויות בארכיון העבודה ע"ש לבון. חוברות 2, 3 מצויות בארכיון הגדוד בבית טרומפלדור, תל-יוסף.

‫ הדפסה חדשה: יד טבנקין, התנועה הקבוצית המאוחדת, רמת-אפעל, 1991.