Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]שדה [תרפ"א-תש"ס] 1920-1999

ירחון מקצועי למשק החקלאי המעורב. תת כותרים: ירחון להתיישבות ולחקלאות. ירחון למשק החקלאי המעורב. ירחון לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה.
   1920 - 1999
   שפה: עברית
הוצאה: הסתדרות הפועלים החקלאיים הא"י, המרכז החקלאי, תל אביב

   [ה]שדה [תרפ"א-תש"ס] 1920-1999

ירחון מקצועי למשק החקלאי המעורב. החל להופיע בשנת 1920 מטעם הוועדה החקלאית של מפלגת 'הפועל הצעיר'. לאחר הקמת הסתדרות הפועלים החקלאים, הפך הירחון לבטאון המקצועי של הארגון. העיתון היה מיועד לחקלאים בפועל ומטרתו היתה להביא להם את תוצאות המחקר החקלאי במוסדות המחקר השונים, להציג שיכלולים וחידושים שאותם יש ליישם בשדה ובמשק ולספק הנחיות עונתיות לעבודה מאת מדריכים מוסמכים. הובאו תקצירים של מחקרים וחידושים מהעולם ונסקרו נושאים מתחומי הכלכלה והמדיניות החקלאית. בין העורכים של הירחון: אליעזר יפה, אוריה פלדמן, שמואל דוד יפה, יוסף מ. מרגלית. במשך השנים יצאו לאור מוספים מקצועיים מיוחדים שהתפרסמו באופן חד פעמי או רב פעמי, לדוגמא 'השדה למשק העופות' ו'השדה לגן ולנוף'. 'השדה' הוציא לאור כתבי עת חקלאיים נוספים וספרות חקלאית במסגרת "ספרית השדה".

בשנים 1951-1947 יצא לאור הירחון 'השדה לנוער', ששינה שמו בשנת 1957 ל'טבע וארץ' והיה לכתב עת מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ, שמופיע מטעם 'החברה להגנת הטבע'.Click to enlarge
השדה