Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מעברות [תר"פ-תרפ"א] 1919-1921

תת כותר: ירחון לספרות ולעניני חברה.
   1919 - 1921
   שפה: עברית
הוצאה: הוועד המרכזי של הפועל הצעיר, יפו

   מעברות [תר"פ-תרפ"א] 1919-1921

ירחון סיפרותי בעריכתו של יעקב פיכמן ובהוצאת 'הפועל הצעיר'. הירחון שהחל להופיע בשנת 1920 שימש במה חשובה לספרות עברית מקורית ולספרות עולמית בתרגום עברי.