Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

בשעה זו [תרע"ו] 1916-

תת כותר: קובץ לספרות ולעניני הישוב.
   1916
   שפה: עברית
הוצאה: העבודה, יפו

יצא לאור שלוש פעמים בעריכת י.ח ברנר, א.ד. גורדון ויעקב אפטר.