Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מבפנים [תרפ"ד-תשנ"ב] 1923-1992

רבעון 'הקיבוץ המאוחד'. בשנים 1927-1923 עיתון 'קיבוץ עין חרוד'. עם הקמת 'הקיבוץ המאוחד' היה לבטאון התנועה.
   1923 - 1992
   שפה: עברית
הוצאה: הקיבוץ המאוחד, עין חרוד, תל אביב

   מבפנים [תרפ"ד-תשנ"ב] 1923-1992

תחילתו כעלון משוכפל של קיבוץ עין חרוד. מאוקטובר 1923 ועד 4 באוגוסט 1927 שימש כביטאון התנועה. החל מ-17 באוקטובר 1927 בעקבות הקמת 'הקיבוץ המאוחד' היה לבטאון התנועה. בשנת 1931 החל להופיע בדפוס. מנובמבר 1931 הופיע כרבעון. בשנים הראשונות בשל תקנות ממשלת המנדט בעניני עיתונות הופיע כתב העת עם 'מקדמים' שונים לשמו. לעיתים בשל הצנזורה הופיע בשם שונה לחלוטין, לדוגמא: 'דבר מבפנים', 'עלים מבפנים', 'אגרת מפנים', 'קונטרס מבפנים' ועוד. משנת תשמ"ב רבעון של התנועה הקיבוצית המאוחדת. ‬ ‫ בשנת 1993 התמזג עם 'יעד' והמשיך בשם: 'מפנה'.

הוצאת הביבליוגרפיה הקיבוצית פרסמה בשנת תשל"א מפתח לכל הגליונות שפורסמו בשנים 1967-1923 . מפתח זה כולל תיאור מפורט של אופני ההופעה השונים של הרבעון.

עם עורכיו של הרבעון נמנו: אברהם תרשיש, אליעזר ליבנה, נחום בנארי, זאב יוסיפון, יעקב אשד, מנחם דורמן, משה ברסלבסקי, משה בסוק, שלמה אבן-שושן, אביטל דפנא, וזרובבל גלעד. העיתון שימש גם כבמה עיקרית להתבטאויות בכתב של יצחק טבנקין, מנהיגה של התנועה.