Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

רשימות סוציאליסטיות - במה לרעיון המרכסיסטי 1930-1934

חוברות חד-פעמיות בצירופי שמות דומים, ביטאון קבוצת האופוזיציה השמאלית במפא"י.
   1930 - 1934
   שפה: עברית