Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

רבעון לכלכלה [תשי"ד-] 1953-

רבעון לעניני כלכלה, השם דגש על השילוב בין כלכלה לסוציאליזם, ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל.
   1953
   שפה: עברית
הוצאה: עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה, תל אביב

   רבעון לכלכלה [תשי"ד-] 1953-
קישורים לאתרים:

‫ רבעון לעניני כלכלה שנוסד בשנת 1953, משמש במה מיוחדת במינה שבה מוצג מחקר כלכלי על נושאים רבים ומגוונים בכלכלת ישראל. מתחילת דרכו שם הרבעון דגש מיוחד על כלכלה סוציאליסטית, על נושאים הסתדרותיים ועל בעיותיה המיוחדות של מדינת ישראל. מייסדיו של כתב העת היו השל פרומקין, אברהם זברסקי, יהודה חורין, חיים הלפרין ויוסף רונן. המייסדים היו חלק מהממסד הכלכלי ההסתדרותי וכן חלק מהממסד הפוליטי. לזיקה זאת היה ביטוי כלכלי. גופים מוסדיים רכשו מאות עותקים מכל גיליון. חברות ומפעלים מחברת העובדים ומהמגזר הממשלתי פרסמו סקירות ומודעות בעיתון. במהלך שנות ה-80 ובמחצית הראשונה של שנות ה-90 התרחש שינוי הדרגתי ברבעון שהפך מביטאון כלכלי בעל אופי פובליציסטי לכתב עת אקדמי. במערכת גדל חלקם של אנשי האקדמיה והונהג שיפוט אקדמי וביקורתי בקבלת מאמרים לפירסום. בעקבות קריסת חברת העובדים בשנות ה-80 פחתה המחויבות הרעיונית והממסדית של הרבעון וכן גם תלותו הכלכלית בממסד. שיתוף האגודה הישראלית לכלכלה ברבעון תרמה גם היא להתפתחותו ככתב עת אקדמי. הרבעון מפרסם מחקרים בנושאים הבאים: כלכלה מוניטרית, כלכלת המגזר הציבורי, כלכלת עבודה, פתוח כלכלי, כלכלה בינלאומית וכלכלת מימון. בנוסף לכך מפרסם הרבעון מאמרים בין-תחומיים בהיסטוריה כלכלית, כלכלה ומשפט, ותולדות החשיבה הכלכלית. ברבעון משתתפים בכתיבה טובי הכלכלנים, הן מהתחום האקדמי והן מהתחום המעשי. הודות לכך משמש כתב העת במת מפגש חשובה התורמת רבות להבהרת בעיות כלכליות בפניהן ניצבת החברה הישראלית. חוברות הרבעון יוצאות לאור בהוצאת "עם עובד", ובשנים האחרונות - בתמיכת העמותה לעריכה ופרסום ע"ש יעקב לוינסון.


ראו גם:

גרינברג יצחק, 'הרבעון לכלכלה - מפובליציסטיקה כלכלית לכתב עת אקדמי', קשר, 29 2001, עמ' 80-73




Click to enlarge
רבעון לכלכלה