Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

קונטרס [תרע"ט-תרפ"ט תש"ג-תש"ה] 1919-1945

שבועון מפלגת "אחדות העבודה". תת כותר: ידיעות, שיחות ומכתבים.
   1919 - 1945
   שפה: עברית
הוצאה: אחדות העבודה, מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב

שבועון מפלגת "אחדות העבודה" בשנים 1929-1919. העורך הראשון היה ברל כצנלסון. עורכים נוספים: דוד רמז, מרדכי קושניר ויצחק יציב. בתקופה שאחרי פרעות מאי 1921 מחשש הצנזורה יצאו גליונות אחדים בשמות: "אגרת", "חוברת", "גליון", "פנקס", "מכתב לחברים". בשנת תשכ"ז יצא לאור כרך מפתח לשנים תרע"ט-תש"ה בעריכת גצל קרסל.

העיתון שימש במה חשובה לביטוי הלבטים והמאבקים של תנועת הפועלים הצעירה בארץ בימים שלאחר הקמת ההסתדרות הכללית, בתקופות השפל הכלכלי ובמאמצים לאיחוד תנועת הפועלים. בשנת 1930, בעקבות האיחוד עם "פועלי ציון" והקמת מפא"י הפסיק העיתון להופיע.

בשנת 1943, התעוררו מחלוקות פנימיות במפא"י והמפלגה היתה על סף פילוג. בשנה זאת חודשה הופעתו של העיתון בעריכתו של יחיאל הלפרן. בשנת 1945, כעבור שנה וחצי, נסגר העיתון.