Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

ניב הקבוצה [תר"ץ-תשל"ב] 1930-1972

רבעון "חבר הקבוצות". בשנת 1951 היה לרבעון "איחוד הקבוצות והקיבוצים".
   1930 - 1972
   שפה: עברית
הוצאה: איחוד הקבוצות והקיבוצים, תל אביב

   ניב הקבוצה [תר"ץ-תשל"ב] 1930-1972

רבעון "איחוד הקבוצות והקיבוצים". שימש במה לדברי הגות, פובליציסטיקה, שירה וספרות שחיברו חברי התנועה. דגש מיוחד ניתן לבעיות התנועה הקיבוצית ותנועת הפועלים בישראל.

תחילתו ב"עלון לעניני הקבוצה וחייה" שהופיע ניסן תרפ"ט. שני גליונותיו הבאים פורסמו בשם "מזמן לזמן". החל מתמוז תר"ץ הופיע בשם "ניב הקבוצה". בתחילה הופיע בהוצאת ועדת הקבוצות ואחר כך בהוצאת חבר הקבוצות. משנת 1935 הוצא במשותף על ידי חבר הקבוצות ואיגוד גורדוניה. משנת 1943 לא הופיע בקביעות, אלא מפעם לפעם, תחת שמות שונים, בהם: "דפי הקבוצה", "דבר הקבוצה", "ועידת חבר הקבוצות השלישית", "בקבוצה", "אגרת חבר הקבוצות". משנת 1949 הופיע שוב תחת השם: "ניב הקבוצה". בעקבות איחוד התנועות הקיבוציות הופיע החל משנת 1952 בהוצאת איחוד הקבוצות והקיבוצים. הפסיק להופיע בשנת 1972. בשנת תשל"ה יצא לאור מפתח לשנים 1967-1929.Click to enlarge
ניב הקבוצה