Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מן היסוד [תשכ"ב-תשכ"ו] 24-05-1962-03-02-1966

דו שבועון של קבוצת 'מן היסוד' במפא"י.
   24-05-1962 - 03-02-1966
   שפה: עברית
הוצאה: קדימה, תל אביב

   מן היסוד [תשכ"ב-תשכ"ו] 24-05-1962-03-02-1966

דו שבועון של קבוצת "מן היסוד", תומכי פנחס לבון במפא"י. לאחר פרישתה של הקבוצה מהמפלגה - בטאון תנועת 'מן היסוד'.