Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

במעלה [תרפ"ו] 1925-1996

עיתון הסתדרות 'הנוער העובד' ובהמשך של 'הנוער העובד והלומד'.
   1925 - 1996
   שפה: עברית
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל-ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי בישראל, תל אביב

   במעלה [תרפ"ו] 1925-1996

עיתון הסתדרות 'הנוער העובד' ומשנת 1959 של 'הנוער העובד והלומד'. מראשוני העיתונים של תנועות הנוער בארץ ישראל. משוררים וסופרים רבים, מנהיגים ואנשי רוח התחילו את דרכם בכתיבה בעיתון זה. במשך שנים רבות, בעיקר בשנים שלפני הקמת המדינה, שימש העיתון אמצעי להכשרת הנוער בארץ ישראל למשימות לאומיות וחלוציות בהתיישבות, בביטחון ובתנועת הפועלים.

העיתון נוסד בשנת 1925 כדו-שבועון. בשנות ה-70 הפך לירחון. הופעתו הופסקה עקב קשיים כספיים בשנת 1975 וחודשה בשנת 1978. בשנת 1996 הפסיק העיתון להופיע.

Click to enlarge
במעלה