Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אל תעאון (הקואופרציה) 1960-1972

רבעון לקואופרציה. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של ההסתדרות בשיתוף המחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה.
   1960 - 1972
   שפה: ערבית
הוצאה: הוצאת המחלקה הערבית של ההסתדרות

   אל תעאון  (הקואופרציה) 1960-1972

תפוצתו הגיעה ל-1000 עותקים.