Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אל יום (היום) 1949-1968

עיתון יומי בשפה הערבית.
   1949 - 1968
   שפה: ערבית
הוצאה: הסתדרות העובדים הכללית

יומון. נוסד בשנת 1949 ביזמת משרד המיעוטים (ובהמשך באחריות היועץ לעניני ערבים במשרד ראש הממשלה). המחלקה הערבית של הוועד הפועל בהסתדרות השתתפה בהוצאת העיתון בשנים 1967-1960. החל משנת 1960 צורף לעיתון מוסף לילדים בשם 'אל יום לאוולאדנא'. (היום לילדינו). עורכי העיתון הראשונים היו מיכאל אסף וטוביה שמוש, החליף אותם נסים רג'ואן. בשנת 1968 הפסיק העיתון להופיע. תפוצתו של העיתון הגיעה לכ-6,000 עותקים.