Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרות מבפנים 1929-1934

בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הקיבוץ המאוחד.
   1929 - 1934
   שפה: עברית
הוצאה: עין חרוד: הקבוץ המאחד

   אגרות מבפנים 1929-1934

הקטוגרף מכתב מכונה.