Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

ביתניה עילית - קבוצה

אתר זכרון במקום שבו שכן בשנים 1921-1920 מחנה עבודה של הקבוצה הראשונה מתנועת 'השומר הצעיר'.
תאריך הקמה: 15-08-1920
סיווג: ישובי עליה שלישית
מקום: הגליל התחתון המזרחי
קישור לאתר

קישורים לאתרים:
אתר זיכרון במזרח הגליל התחתון. מ-15 באוגוסט 1920 עד אפריל 1921 שכן במקום מחנה עבודה של קבוצה מבוגרי תנועת 'השומר הצעיר', ששהתה קודם בבית-גן. בתחילה מנתה הקבוצה כ-45 איש ובסוף השהות במקום נותרו 25 איש. חברי הקבוצה התגוררו במחנה אוהלים וניהלו חיי שיתוף מלאים. הם עבדו בעיקר בסלילת כבישים באזור טבריה ובחפירת בורות למטעים. אחרי שעות העבודה קראו חברי הקבוצה ספרים, עסקו בבירורים רעיוניים (בהשפעת תורותיהם של דוסטוייבסקי, בובר, ניטשה, פרויד, ויינינגר) וערכו שיחות נפש. חלק מחברי הקבוצה חיפש את שורשיו בעולם החסידי. חברי הקבוצה העלו את חוויותיהם ודיוניהם בקובץ שפירסמו בשנת 1922, 'קהילייתנו', שהיתה לו השפעה רבה על חברי 'השומר הצעיר'.

אחרי שהסתיימה העבודה במקום וחברי הקבוצה פוטרו, הם הצטרפו לחבריהם מהתנועה ששהו במחנה שומריה שבדרך מחיפה לנצרת. אנשי ביתניה, ובראשם מאיר יערי, ניסו להשליט במחנה שומריה את רוח ביתניה. התעוררה התנגדות בקרב אנשי גדוד שומריה ובעקבות אסיפה שנערכה בלילה המכונה 'ליל השימורים', נאלצו מאיר יערי ואשתו אנדה לעזוב את מחנה שומריה. חלק מאנשי ביתניה השתתפו בשנת 1922 בהקמת הקיבוץ הראשון של 'השומר הצעיר', בית אלפא.

בשנת 1964, במלאת יובל לתנועת 'השומר הצעיר' הוקם בביתניה עילית אתר זכרון לזכר חברי הקבוצה הראשונה של התנועה. באתר אוהל מבטון שעליו נחקקו שמותיהם של קיבוצי תנועת 'הקיבוץ הארצי'.