Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

עטרות - מושב

מושב עובדים משנת 1922. הוקם ע"י פועלים מבני העלייה השניה. מקור השם: ישוב מקראי.
תאריך הקמה: 1914 , תאריך נטישה: 14-05-1948
סיווג: ישובי עליה שניה
מקום: צפון ירושלים
קישור לאתר

קישורים לאתרים:
בשנת 1912 רכשה חברת 'הכשרת היישוב' מתושבי הכפר קלנדיה אדמות מצפון לירושלים. בשנת 1914 התיישבה במקום קבוצה של עשרה פועלים מאנשי העליה השניה, אשר כונתה 'קבוצת קלנדיה' ועם חבריה נמנו מאיר רוטברג, לוי אשכול, ברל כצנלסון ויעקב פת. חברי הקבוצה עסקו בהכשרת הקרקע ובנטיעות. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה התפזרה הקבוצה.

בשנת 1919 התיישבה במקום קבוצה של חמישה פועלים אשר החלו בעיבוד של האדמות הנטושות וצליחו להיאחז במקום למרות הקשיים (אדמות סלעיות, מחסור במים ועוד). בשנת 1922 הוקם במקום מושב העובדים עטרות. בשנת 1924 הפקיעו שלטונות המנדט חלק מהאדמות לשם הקמת שדה תעופה. בשנת 1925 הובאו למושב פרות הולנדיות שהקנו לרפת של עטרות את המוניטין שלה. ענף הרפת היה לענף המשק העיקרי בישוב ומושב עטרות היה מספקי החלב המרכזיים של העיר ירושלים. בשנת 1927 נבנו בתי הקבע. בשנת 1928 נבנתה בריכה לאגירת מי גשמים לאחר שנים רבות שבהן הובלו המים למקום בחביות. בתקופת מאורעות 1929 הותקף הישוב והנשים והילדים פונו לירושלים. במאורעות 1939-1936 איבד היישוב חמישה מתושביו. בשנות ה-40 המשך מושב עטרות להתפתח ולשגשג למרות הקשיים. בשנת 1946 הצטרפו לישוב 15 משפחות נוספות.

בנובמבר 1947 התקבלה באו"ם תכנית החלוקה, שלפיה נועדו עטרות ונווה יעקב הסמוכה להיכלל במדינה הערבית. בעקבות קבלת התוכנית החלו הערבים להתקיף את היישוב ואת התחבורה אליו. כל עוד נשארו הבריטים בירושלים, הם שמרו על הכביש לשדה התעופה בעטרות וכך היה לישוב קשר כלשהו עם ירושלים. במרץ 1948 הושם עטרות במצור וכעבור חודש פונו הנשים והילדים מהמקום. המגינים הצליחו להדוף מספר התקפות של הלגיון הערבי ושל הכפרים הערביים השכנים. ב-14 במאי 1948, עם תום המנדט הבריטי, קיבלו המגינים הוראה לסגת לנווה יעקב. למחרת הפינוי השתלטו ערביי האזור על עטרות והחריבו את הישוב כליל. תושבי עטרות המפונים התיישבו במושבה הטמפלרית וילהלמה והקימו שם את המושב 'בני עטרות'. במלחמת ששת הימים כבש צה"ל את עטרות ובמקום הוקמו אזור תעשיה ושדה התעופה עטרות.