Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר מפות/ יישובים

נווה מבטח - מושב עובדים

הוקם ע"י עולים מפולין. מקור השם: סימלי.
תאריך הקמה: 26-01-1950
תנועה מיישבת: תנועת המושבים
סיווג: ישובי העשור הראשון
מקום: מישור החוף התיכון
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

מושב עובדים. נוסד ב-26 בינואר 1950 על ידי שים משפחות של ניצולי שואה מפולין. לפני הקמת המושב התגוררו מייסדיו במעברה זמנית שהוקמה על אדמות המושב ביצרון ונקראה 'ביצרון ג'. המושב החדש נבנה על חלק מאדמות הכפר הערבי בשית שנכבש במלחמת העצמאות. בתחילה נקרא המושב 'מבטח' ובשנת 1952 שונה השם ל'נווה מבטח'. אדמות המושב חולקו לשישים משקים והוקצו לששים המשפחות. המתיישבים גרו בתחילה בצריפים וקיבלו פרות, סוסים, זרעים ושאר צרכי חקלאות. לאחר שנה וחצי החלו המשפחות להקים בכוחות עצמן את בתי הקבע. מאוחר יותר נבנו בהדרגה תשתיות הכבישים, המדרכות, החשמל והמים. כמו כן נבנו מבני ציבור: בית כנסת, מגדל מים, בית ספר וגן ילדים.

בשנות ה-90 נבנתה הרחבה והמושב הכפיל את מספר תושביו. כיום במושב 60 נחלות חקלאיות, 20 משקי עזר ו-65 יחידות דיור בהרחבה. בעשרים וחמש השנים הראשונות התבססה כלכלת המושב על ענפי הרפת והלול. כיום התושבים מתפרנסים מחקלאות, עבודות חוץ ועסקים קטנים. כיום ענפי החקלאות במושב הם: ירקות, מטעי נשירים,  פרדסים, משתלת נוי, חממות.