Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

אפעל - קיבוץ

הוקם ע"י קבוצת פועלים מנמל תל אביב וקבוצה שארגן ד"ר שמעון גלביץ. מקור השם: ראשי תיבות של הארגון שסייע בהקמת הקיבוץ.
תאריך הקמה: 1946 , תאריך נטישה: 1952
תנועה מיישבת: הקיבוץ המאוחד
סיווג: ישובי תקופת המאבק
מקום: מישור החוף
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

בשנת 1946 קיבלה 'אגודת פועלים עבריים לאומיים' מארצות הברית ('אידישער נאציונאל ארבייטער פארבאנד') 250 דונם מקק"ל בסמוך לכפר אז"ר. האגודה ביקשה להקים במקום קיבוץ עירוני עם משקי עזר קטנים. שבעים מבנים הוקמו במקום עבור המתיישבים. במקום התיישבו פלוגת 'גל', עשרים איש עוזבי קיבוצים שעבדו בנמל תל אביב, וקכן בוצה שארגן ד"ר שמעון גלביץ, שביקש להקים קיבוץ עירוני ללא משקי עזר. חברי הקבוצה ניהלו חיי שיתוף ועבדו חלקם בעיר וחלקם במשק החקלאי של הקיבוץ.


כשפרצה מלחמת העצמאות נמצא הקיבוץ בקו החזית בשל קרבתו לכפרים הערביים חירייה וסקיה. אחרי שנכבשו הכפרים קיבל הקיבוץ אלף דונם מאדמותיהם והרחיב את שדותיו. למרות שמצבו הכלכלי של הקיבוץ היה טוב, השתבשו היחסים בין אנשי 'הצווארון הלבן' שעבדו בעיר ואנשי 'הצווארון הכחול' שעבדו במשק. העובדים בעיר, בעלי ההכנסות הגבוהות, בעיר עזבו בהדרגה ועזיבתם החלישה את הקיבוץ. הפילוג בתנועת 'הקיבוץ המאוחד' השפיע גם הוא לרעה על המצב החברתי. בשנת 1952 התפרק הקיבוץ והמתיישבים עזבו את המקום. הועלתה הצעה להקים במקום יישוב עבור 400 משפחות עולים מארצות הברית. העולים לא הגיעו והתוכנית בוטלה. באדמות אפעל הוקמו היישוב העירוני 'רמת אפעל', בית אבות גדול ו'יד טבנקין', המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של 'הקיבוץ המאוחד'.