Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר מפות/ יישובים

באר טוביה - מושב עובדים

שנת הקמה: מושבה - 1887. 1896. מושב - 1930. המושב הוקם ע"י חיילים משוחררים ועוזבי קיבוצים. מקור השם: שמו הערבי של המקום, ביר א-טביה.
תאריך הקמה: 13-19-1888
תנועה מיישבת: תנועת המושבים
סיווג: ישובי עליה חמישית
מקום: השפלה
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

בשנת 1887 התארגנו 25 משפחות יהודיות מבסרביה במטרה להתיישב בארץ ישראל. הם פנו לברון רוטשילד  בבקשה לסיוע והוא התגייס לעזרתם. ב-13 בספטמבר 1888 הוקמה המושבה באדמות שרכש הברון רוטשילד בין הכפרים הערביים קסטינה ובית דראס. המושבה נקראה בתחילה קסטינה, כשמו של הכפר הסמוך, ובמשך שנים רבות היתה נקודת הישוב היהודית הדרומית ביותר בארץ ישראל. המתיישבים סבלו ממצוקה, בידוד, מחסור במים והתנכלויות של השכנים הערבים, ובשנת 1892 נטשו את המקום.

בשנת 1896 קנו חובבי ציון את האדמות, הקימו את המושבה מחדש וקראו לה באר טוביה. בשנת 1912 הציע ד"ר ארתור רופין, מנהל המשרד הארצישראלי, לתגבר את המושבה בקבוצת חלוצים מאנשי 'הפועל הצעיר', חניכי מקווה ישראל, אשר יזרימו דם חדש למושבה ויביאו שיטות עבודה מודרניות. הקבוצה התקשתה להחזיק מעמד במקום וסבלה ממשברים חברתיים וכלכליים רבים. לאחר 12 שנה עזבו האחרונים מחברי קבוצה זאת את באר טוביה. במאורעות 1929 הותקף היישוב על ידי ערביי מג'דל הסמוכה. לאחר שלושה ימים של התגוננות נגד מאות פורעים פינו הבריטים את התושבים והיישוב נחרב כליל.

בי"א באדר 1930 הוקם היישוב בשלישית כמושב עובדים. המייסדים היו חיילים משוחררים מהגדודים העבריים ויוצאי קיבוצים מהצפון אשר בחרו לעבור למושב, רובם ממרחביה ומכפר גלעדי. היישוב החדש נהנה מסיוע רב של המוסדות המיישבים, והגיע תוך שנים אחדות לביסוס כלכלי.

במלחמת העולם השניה התגייסו רבים מבני המושב לצבא הבריטי. אחרי שובם בתום המלחמה, החלה תנופת פיתוח גדולה. במלחמת העצמאות שימש המקום בסיס לכוחות צה"ל אשר נאבקו בצבא המצרי הפולש אשר התקדם והגיע עד לגשר 'עד הלום'. במסגרת מבצע 'חסידה', הונחת ב-1 באפריל 1948 בחשאי בסמוך לבאר טוביה מטוס מצ'כוסלובקיה, אשר הביא נשק שהיה חיוני לביצועו של מבצע נחשון. במסגרת מבצע 'תינוק', שנערך בימים 19-17 במאי 1948, פונו ילדים מהיישובים: גזר, גת, גלאון, כפר מנחם, נגבה וניצנים לבאר טוביה. לאחר נסיגת הצבא המצרי משטחי ישראל התאושש המשק והתחדשה תנופת הפיתוח.

ענף המשק המרכזי בישוב הוא הרפת. ענפי משק נוספים: לולים, מטעים, ירקות, פרחים וגידולי שדה. 


בית העם בבאר טוביה
באדיבות ארכיון בית טוביה (C)חריש בבאר טוביה
באדיבות ארכיון בית טוביה (C)שדה עגבניות בבאר טוביה
באדיבות ארכיון בית טוביה (C)הובלת ביצים בבאר טוביה
באדיבות ארכיון בית טוביה (C)