Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

נחשון - קיבוץ

הוקם ע"י גרעין של 'השומר הצעיר'. מקור השם: מבצע 'נחשון' במלחמת העצמאות.
תאריך הקמה: 05-05-1950
תנועה מיישבת: הקיבוץ הארצי
סיווג: ישובי העשור הראשון
מקום: השפלה
קישור לאתר

קישורים לאתרים:
בחורף 1948 הוקם בחדרה גרעין 'גבולות' על ידי בוגרי תנועת 'השומר הצעיר' מקיני תל-אביב, פתח תקווה, ראשון לציון, קרית חיים וירושלים. חברי הגרעין קיבלו הכשרה להתישבות בקיבוצים אילון ובית אלפא. ב-5 במאי 1950 עלו ששים חברי הגרעין על הקרקע והקימו את קיבוץ נחשון. הקיבוץ נקרא על שם 'מבצע נחשון' לפריצת הדרך לירושלים הנצורה, שנערך באזור זה במלחמת העצמאות. הקיבוץ הוקם על 'משלט 200' הצופה אל לטרון, בסמוך לגבול עם ירדן, במטרה לחזק את ההתישבות בפרוזדור ירושלים. קיבוץ נחשון הוקם במקום מבודד, ללא חשמל, ללא מים, ללא תחבורה, ללא טלפון ובסביבה עויינת. בתחילה הוקמו אוהל למגורים ושני צריפים ששימשו את חדר האוכל, המטבח, חדר הנשק והמרפאה. אחרי כן החלו פיתוח הקיבוץ והמשק החקלאי שכלל גידולי שדה, מטעים, רפת, דיר צאן, בקר ולולים.

בשנות ה-50 סבל הקיבוץ מפעילות מסתננים מגבול ירדן הסמוך. בשנת 1952 החלו חברי הקיבוץ לעבד אדמות שנחכרו ממנזר לטרון. ביוני 1952 נקלטה השלמה ראשונה של גרעין עולים מפולין. במהלך השנים הבאות נקלטו  חברות נוער וגרעינים של 'השומר הצעיר' מישראל, ארצות הברית, דרום אפריקה וברזיל. בשנת 1965 נחנכה בריכת השחיה. בשנת 1967, בעקבות מלחמת ששת הימים, התרחק קו הגבול מהקיבוץ. בשנת 1968 הוקם חדר האוכל החדש. בשנת 1969 הוקמה חממת הוורדים.

בשנת 1970 נפתח מפעל הזכוכית המייצר ויטראז'ים. בשנת 1977 הוקם מפעל 'כוכב ספיר' ליצור אבני חן מלאכותיות (נסגר בשנת 1982). בשנת 1979 ניטע מטע האבוקדו. בשנת 1983 הוקם מפעל 'אר"ן-אריזות נחשון'. בשנת 1984 הורחב חדר האוכל. בשנת 1987 נקלע הקיבוץ למשבר כלכלי קשה אשר נמשך שנים אחדות. בשנת 1990 החל המעבר הקיבוץ ללינה משפחתית, הוקמו האכסניה וסטודיו לגרפיקה, 'נוטלסטודיו'. בשנת 1993 הוקם המתנ"ס בבית הילדים הישן. בשנת 1997 ניטע הכרם. בשנת 1998 הוקם היקב. בשנת 2000 הוקמה מחלבה לגבינות צאן ומשתלה לצמחי נוי. בשנת 2006 עבר הקיבוץ תהליכים של הפרטה ושינוי אורחות החיים וכיום הוא מוגדר כ'קיבוץ מתחדש'. ענפי המשק העיקריים כיום הם: תעשיה ('אר"ן-אריזות', 'יקב נחשון'), חקלאות (גידולי שדה, הודים, מטעים, דיר צאן, מחלבה) ועסקים קטנים.