Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

רמת יוחנן - קיבוץ

הוקם ע"י בוגרי בתי ספר חקלאיים, עולים וילידי הארץ. נקרא ע"ש יאן (יוחנן) סמאטס.
תאריך הקמה: 1931
תנועה מיישבת: איחוד הקבוצות והקיבוצים
סיווג: ישובי עליה חמישית
מקום: עמק זבולון
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

המייסדים הם חברי 'קבוצת הצפון' שהוקמה בשלהי 1924 במטולה. חברי הקבוצה היו בני מושבות ועולים מרוסיה ומפולין שהתחנכו במקווה ישראל ובבית הספר החקלאי לבנות בנהלל. חברי הקבוצה קיבלו את הכשרתם הראשונה במטולה, שם עיבדו את אדמות פיק"א ונתמכו על ידה. אחרי כן נדדו חברי הקבוצה ועבדו בהרטוב, בפתח תקווה, בשיח אבריק, בנהלל וביער בלפור בגניגר. בשנת 1929 הצטרפו אליהם שתי קבוצות מבוגרי מקווה ישראל, 'קבוצת הכרמל' ו'קבוצת אז"י', קבוצת 'גלעד' וקבוצת חלוצים שעלו מארצות הברית.

בשנת 1931 עלו חברי הקבוצה על הקרקע במג'דל. בשנת 1932 החלה בניית נקודת הקבע. היישוב נקרא בתחילה 'רמת הצפון', ואחר כך - 'אושה'. החברים לא הסכימו לשם זה ובשנת 1935 בעקבות תרומה גדולה של יהודי דרום אפריקה ניתן למקום השם רמת יוחנן, על שם ראש ממשלת דרום אפריקה הגנרל יאן (יוחנן) כריסטיאן סמאטס, איש צבא, פוליטיקאי וידיד הציונות.

המתיישבים עבדו לפרנסתם בנטיעת יערות, בגן הירק, בגידולי שדה והחלו לפתח רפת ולול. בשנת 1934 הגיע למקום קבוצת 'פלנטי', השלמה של 'השומר הצעיר'. בעקבות חילוקי דיעות אידיאולוגיים בין חברי הקיבוץ, נערכו חילופי חברים עם קיבוץ בית אלפא. ברמת יוחנן התרכזו תומכי מפא"י ואנשי 'השומר הצעיר' עברו לבית אלפא. החל משנת 1940, לאחר ההעברה, החל פיתוח מואץ של המשק. ענפי המשק הורחבו ונוספו ענפים חדשים והחלה תנופת בנייה בקיבוץ.

הקיבוץ היה ידוע בפעילותו התרבותית והחינוכית. המשורר והמלחין מתתיהו שלם הקים את המכון להווי ומועד, ששם לו למטרה לשלב את התרבות הקיבוצית המתחדשת, במסורת יהודית ובמקורות ישראל. הכוריאוגרפית לאה ברגשטיין, שיצרה מחולות עם ישראליים, שיתפה עמו פעולה ביצירת מסכות החגים המפורסמות ומסכת החתונה ובחידוש המסורת של הבאת העומר בליל הסדר. במקום פעלו חוג דרמטי, להקת מחול ולהקת זמר, אמנים ואנשי חינוך.

במאורעות 1939-1936 הקיבוץ הותקף על ידי פורעים ערבים. בשנים 1943-1942 היה במקום בסיס של הפלמ"ח. במלחמת העצמאות, באפריל 1948, הותקפו רמת יוחנן והיישובים הסמוכים על ידי הגדוד הדרוזי של 'צבא ההצלה'. במקום התנהלו במשך חמישה ימים קרבות קשים, שהסתיימו בנסיגת הגדוד הדרוזי.