Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

צובה - קיבוץ

הוקם ע"י בוגרי 'הנוער העובד' יוצאי הפלמ"ח. מקור השם: היישוב המקראי צובה.
תאריך הקמה: 19-10-1948
תנועה מיישבת: הקיבוץ המאוחד
סיווג: ישובים שהוקמו במלחמת העצמאות
מקום: הר יהודה

המייסדים הם חברי שתי הכשרות פלמ"ח שהתאחדו: הכשרת 'משמר הים' והכשרת 'עמלים'. ההכשרות השתייכו לתנועת 'הנוער העובד'. חברי הכשרת 'משמר הים' היו: חברת נוער ארצישראלי (נוער ב), שעברה הכשרה באלונים, קבוצת 'להבה' מסניף ירושלים, שעברה הכשרה במעוז חיים, וקבוצת 'חניתה' מסניף תל-אביב. שלושת הקבוצות התאחדו לקראת הגיוס, התארגנו באלונים ושירתו כהכשרה מגויסת בעין חרוד ובמשמר הים. במלחמת העצמאות השתתפו חברי ההכשרה בקרבות בחזיתות הצפון והמרכז במסגרת חטיבת 'יפתח'. חברי הכשרת 'עמלים' היו: חברת נוער עולה ב' מתורכיה, שהתחנכה בשדה נחום וחברת נוער עולה ב' מהונגריה, רומניה ופולין, שהתחנכה בבית השיטה. שתי חברות הנוער התאחדו ושירתו כהכשרה מגוייסת בגבעת ברנר ובצאלים. במלחמת העצמאות השתתפו חברי ההכשרה בקרבות בחזית דרום במסגרת חטיבת 'הנגב'.

באוקטובר 1948 השתחררו שתי ההכשרות מהפלמ"ח ויצאו לשבועיים של גיבוש והכנה בגבעת ברנר. ב-19 באוקטובר 1948 הקימו יישוב משלט בפרוזדור ירושלים. היישוב הוקם בסמוך לכפר הערבי צובא, בסיס חשוב של הכוחות הערביים שחסמו את הדרך לירושלים במלחמת העצמאות. הכפר נכבש ב- 13 ביולי 1948 על ידי חטיבת 'הראל' של הפלמ"ח. בתחילה נקרא הקיבוץ 'משגב פלמ"ח' ואחר כך הוחלף השם ל'פלמ"ח צובה'.

בשלהי 1949 הצטרפו לקיבוץ 20 חברים מהכשרת 'גבעת השלושה' של 'הנוער העובד', ששירתו במלחמת העצמאות בחטיבת 'הראל'. בראשית שנות ה-50, בעקבות הפילוג בתנועת 'הקיבוץ המאוחד', הצטרפו לצובה עשרה חברים ממייסדי קיבוץ ארז. בקיבוץ נקלטו חניכי חברת נוער עולה שהגיעו ארצה באנייה 'יציאת אירופה תש"ז' והתחנכו בקיבוץ אפק, חניכי חברת נוער עולה מרומניה, הונגריה וצ'כיה שהתחנכו בגבעת ברנר, גרעינים מאיראן, גרעינים מתנועת 'המחנות העולים' וחברי חברות נוער שהתחנכו במקום.