Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

משואות יצחק - מושב שיתופי

תנועה: הקיבוץ הדתי. הוקם ע"י בוגרי עליית הנוער מהונגריה, צ'כוסלובקיה וגרמניה. נקרא ע"ש הרב יצחק הלוי הרצוג.
תאריך הקמה: 04-11-1945
תנועה מיישבת: הקיבוץ הדתי
סיווג: ישובי תקופת המאבק
מקום: מישור החוף הדרומי
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

הוקם לראשונה כקיבוץ בגוש עציון על ידי גרעין 'משואות' של תנועת 'בני עקיבא'. חברי הגרעין עלו לארץ בראשית מלחמת העולם השנייה מהונגריה, צ'כוסלובקיה וגרמניה והתחנכו במוסדות עלית הנוער. בשנת 1941 הקימו בטירת צבי את גרעין 'משואות'. לאחר מכן הקימו מחנה עבודה בסמוך לישיבת 'בני עקיבא' בכפר הרא"ה ועבדו בישובי הסביבה.

ב-4 בנובמבר 1945 עלתה קבוצת חלוץ והתישבה בגוש עציון. לקיבוץ שהוקם ניתן השם 'משואות יצחק' על שם גרעין המייסדים ועל שמו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל בשנים 1959-1937. המתישבים התמודדו בהצלחה עם קשיי ההתישבות בהר, בנו בתים ונטעו יערות ומטעים. למייסדים הצטרפו גרעין מניצולי מחנה הריכוז 'ברגן בלזן' וקבוצה ישראלית שקיבלה הכשרה בשדה אליהו. בסוף שנת 1947 מנה הקיבוץ כ-130 נפש.

ב-29 בנובמבר 1947 התקבלה באו"ם ההחלטה על חלוקתה של ארץ ישראל לשתי מדינות: יהודית וערבית.  על פי החלטה זו נועדו ישובי גוש עציון להיכלל בתחומי המדינה הערבית. בעקבות החלטת החלוקה החמיר המצב הביטחוני באזור והוטל מצור על ייישובי הגוש. דרכי האספקה נותקו והישובים סבלו מצליפות ומהתנכלויות. ערב הכרזת המדינה, ב-12 במאי 1948, החלה מתקפה קשה של הלגיון הערבי וערביי האזור על גוש עציון. ב-13 במאי, לאחר שהמצב החמיר וכפר עציון נכבש, נכנעו שלושת הישובים האחרים והמגינים נלקחו למחנות שבויים בירדן. הישובים נחרבו כמעט כליל ועל חורבות משואות יצחק הוקם מחנה פליטים.

כעבור תשעה חודשים שבו חברי משואות יצחק מהשבי והקימו את הקיבוץ בשנית באדמות סואפיר (שפיר). בשנת 1952 הפך משואות יצחק למושב שיתופי ועבר להשתייך לאיגוד המושבים של 'הפועל המזרחי'. בשנת 2005 חזר המושב לתנועת הקיבוץ הדתי.

מאז הקמתו התבסס המושב על ענף החקלאות. בשנת 1985 נסגרו שני ענפים גדולים - הפרדס והמלונים - והחלה הכנסתם של ענפי תעשייה למשק. כיום הענפים העיקריים הם: תעשיה (מפעל 'עלבד' לבדים לא ארוגים ולמגבונים לחים, מפעל 'פלוריש' לויטמינים ולתוספי מזון, 'מרכז מזון משואות יצחק' למזון בעלי חיים),  חקלאות (גידולי שדה, רפת, מטעים, 'א.מ.י - אפרוחי משואות יצחק'), שירותים (חשמליה, מכבסה, מסגריה, שירותי מיחשוב, אולם אירועים ועוד) ועסקים קטנים.