Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מפות/ יישובים

גבעות זייד - קיבוץ

הוקם ע"י בוגרים של בתי הספר מקווה ישראל וכדורי ובני משפחתו של אלכסנדר זייד. נקרא ע"ש אלכסנדר זייד.
תאריך הקמה: 1940 , תאריך נטישה: 1958
תנועה מיישבת: איחוד הקבוצות והקיבוצים
סיווג: ישובי תקופת המאבק
מקום: עמק יזרעאל
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

מייסדי הישוב הם בוגרים של בית הספר מקווה ישראל, שביקשו להקים יישוב חקלאי שינציח את השומר אלכסנדר זייד שנרצח בשנת 1938.  משפחת זייד העמידה לרשותם אלף דונם של אדמות פלחה בשיח' אבריק שהוחזקו על ידה בחכירה. למייסדים הצטרפו בוגרים של בית הספר 'כדורי', בנות מהעיר ומשפחתו של אלכסנדר זייד. בשנת 1940 עלתה הקבוצה על הקרקע. המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות של הסוכנות לא תכננו להקים יישוב חקלאי באותו מקום, ולכן סירבו לתמוך במתיישבים. הקבוצה שלא השתייכה לזרם תנועתי כלשהו התקשתה להשיג מתיישבים נוספים ותקציבים. החברים חיו בתנאים קשים וחובותיהם הלכו ותפחו, עד שבסופו של דבר החליטו להצטרף לחבר הקבוצות והקיבוצים. בינואר 1942 הצטרפה אליהם קבוצת 'אשמורות' שישבה בחדרה והשתייכה לתנועת 'גורדוניה'. בשל מחסור באדמות למגורים התקשה הקיבוץ לצרף חברים נוספים וכתוצאה מכך הנטל על החברים היה כבד.

בשנת 1943 הועתק הקיבוץ למקום חלופי, מאזור חפירות בית שערים אל גבעה סמוכה. באותה שנה הצטרפו לישובץ קבוצת עולים מברזיל וקבוצת מבוגרי בן שמן. הקיבוץ סבל ממחסור בקרקעות ובמים ומנטל החובות. המשק המצומצם, שכלל מטעים, ירקות, משק חלב ולול לא איפשר קיום בכבוד. חלק מהחברים התגייסו לצבא הבריטי ואחרים בחרו לעזוב את המקום. החברים שנשארו קלטו קבוצה של ניצולי שואה, ועל הקשיים הכלכליים נוספו בעיות חברתיות. ציפורה זייד עסקה בגיוס כספים וסיוע עבור היישוב והדריכה את המבקרים הרבים שעלו לגבעה כדי לשמוע על אלכסנדר זייד. עד מלחמת העצמאות הצליח היישוב להחזיק מעמד, אבל אז החלו  החברים  להתגייס, המצב הביטחוני הפך בעייתי, ונמשכו חילוקי הדיעות בין הקבוצות השונות.

בקיץ 1951 הצטרפה לקיבוץ קבוצה של 70 איש חברי 'גורדוניה' מארגנטינה, שקיבלה הכשרה בגניגר. עם בואם קיבל הקיבוץ תוספת אדמות ומשאבים, אבל הבעיות הקיומיות לא נפתרו. באותה שנה ציפורה זייד ובניה, שלא הסתדרו עם המתיישבים החדשים מארגנטינה, החליטו לעזוב את הקיבוץ וחזרו לביתם הקודם בשיח' אבריק, שם הקימו את הישוב בית זייד.

בשנת 1953 הצטרפה לגבעות זייד קבוצה גדולה נוספת של חברי תנועת 'דרור' מארגנטינה, אולם המצב המשיך להיות חמור והמתיישבים התקשו לשאת בנטל חובות העבר, המחסור במשאבים לקיום משק והבעיות החברתיות. בשנת 1956 הוצע לחברים לייסד קיבוץ חדש בנגב. בשנת 1957 עזב אחרון החברים את המקום. רוב החברים עברו לנגב והקימו את קיבוץ אור הנר, חלקם עברו לקיבוצים אחרים.

במקום הוקם בשנת 1972 'כפר תקווה' לבעלי צרכים מיוחדים.