Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר מפות/ יישובים

כפר חיטים - מושב שיתופי

הוקם בשנים 1924. 1934. 1936. הוקם (בשלישית) ע"י ארגון 'הקוצר' מבולגריה. נקרא ע"ש הישוב כפר חיטיא ששכן באזור בתקופת המשנה והתלמוד.
תאריך הקמה: 07-12-1936
תנועה מיישבת: תנועת המושבים
סיווג: ישובי חומה ומגדל
מקום: הגליל התחתון
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

בשנת 1905 רכשה קק"ל את אדמות כפר חיטים באמצעות דוד חיים פקיד הברון רוטשילד. היתה זאת הרכישה הראשונה של קרקעות בידי קק"ל. אלפיים הדונם שנרכשו היו מפוצלים ל-400 חלקות נפרדות ורק לאחר שבע שנים הצליחה קק"ל לאחדן. בשנת 1914, כדי להבטיח את החזקה על הקרקע, נמסרו האדמות לעיבוד ל'קבוצת לודז'', קבוצה של 15 פועלים יוצאי פולין שהתגוררו במושבה מצפה הסמוכה. בסופו של דבר, בגלל מחסור במים ובעיות בטחון נעזבו האדמות.

בשנת 1924 עלתה על הקרקע 'קבוצת אחים', ארבעים משפחות מתנועת 'הפועל המזרחי', אשר הקימו את מושב העובדים חיטין. המתישבים התגוררו בצריפים והקימו בית כנסת, מגדל מים וכן רפת ולול עבור כל משפחה. במאורעות 1929 הותקף הישוב, אולם המגינים בסיוע המשטרה הבריטית הצליחו להדוף את התוקפים. בשל המחסור במים, הקשיים הרבים וחוסר הנסיון של המתיישבים החלה עזיבה של מתישבים. בשנת 1933 ננטש הישוב כליל. בשנת 1934 ניסו חברי ארגון 'התקווה' להתיישב במקום, אך גם הם עזבו לאחר תקופה קצרה.

ב-7 בדצמבר 1936 התישב במקום גרעין 'הקוצר' מבולגריה והקים את המושב השיתופי הראשון בארץ. 11 מבין חברי הקבוצה עלו על הקרקע, הקימו מגדל שמירה וניצלו את מבנה בית הכנסת הנטוש כמבצר. הרפתות שנותרו במקום שימשו למגורים. חברי הקבוצה בראשותו של חיים קרישפין בחרו להקים 'מושב שיתופי', ישוב חקלאי המשלב ניהול משותף של המשק וניהול נפרד של משקי הבית והצריכה הפרטית. כפר חיטים הוקם במסגרת התיישבות 'חומה ומגדל' ויש הרואים בו את ראשון ישובי 'חומה ומגדל'. (לדעת אחרים תל עמל הוא ראשון ישובי 'חומה ומגדל', מאחר וכפר חיטים אינו ישוב 'חומה ומגדל' קלאסי ומייסדיו השתמשו במבנה קיים).

בשנת 1942 הונח צינור שהוביל מים מהכנרת לישוב ואיפשר הרחבת שטחי העיבוד. במקביל החלה בנית בתי קבע תוך שימוש באבני בזלת מקומיות. בשנת 1944 נסלל כביש גישה לישוב ובשנת 1948 הוא חובר לרשת החשמל. בשנות ה-40 ניסו המתישבים להקים מפעל טקסטיל במטרה להרחיב את מקורות הפרנסה. מאוחר יותר נעשו נסיונות להקים כפר נופש ומפעל לתכשיטים. 

בשנות ה-80, בתקופת משבר המושבים, הורע מצבו הכלכלי של המושב עקב הצטברות חובות כספיים ועזיבת משפחות רבות. בשנת 1991 הועבר המושב לניהולו של כונס נכסים. תחת ניהולו של הכונס הוחכרו אדמות המושב לגורמים חיצוניים ונסגרו רוב ענפי המשק, ביניהם ענפי הדיר, גידולי השדה המוסך וכפר הנופש. ענפי המשק שנותרו הם: רפת, לול, מטעים ופרדס. בתי המגורים הועברו לבעלות חברי המושב ובצפון המושב נבנתה הרחבה. כיום מתוכננים הקמתם של אתר נופש, אשר יכלול בית מלון יוקרתי, בחלקו המזרחי של המושב ומגרשי גולף באדמות שמצפון למושב.