Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר מפות/ יישובים

עין השופט - קיבוץ

הוקם ע"י בוגרי 'השומר הצעיר' מארה"ב ומפולין. נקרא ע"ש השופט לואיס ד' ברנדייס.
תאריך הקמה: 05-07-1937
תנועה מיישבת: הקיבוץ הארצי
סיווג: ישובי חומה ומגדל
מקום: רמת מנשה
קישור לאתר

קישורים לאתרים:

מייסדי הקיבוץ הם חברי קבוצת 'בניר' של 'השומר הצעיר' מפולין, שהוקמה בשנת 1931 במקום הכשרתה בצ'נסטוכובה, וקיבוץ עליה א' של 'השומר הצעיר' מאמריקה, שהוקם בשנת 1922 בהיילנד מרלס, בסמוך לניו-יורק. ראשוני 'בניר' הגיעו ארצה בשנת 1933 וקיבלו הכשרה בעין החורש. ראשוני הקיבוץ האמריקאי הגיעו לארץ ישראל בשנת 1931 וקיבלו הכשרה חקלאית במשמר העמק. בתום ההכשרה עברו שני הגרעינים לחדרה. במאי 1934 החליטו חברי שני הגרעינים להתאחד וקראו לגרעין המאוחד 'אמריקה-בניר'. החברים נשארו בחדרה, עבדו במושבה והכשירו עצמם לחיי קיבוץ. ב-5 ביולי 1937 עלה הקיבוץ על הקרקע בגבעת נח (ג'וערה) כיישוב 'חומה ומגדל'. חלק מחברי הקיבוץ התיישבו במקום והאחרים נשארו בחדרה. כעבור כשנה הוחל בהקמת ישוב הקבע כקילומטר מג'וערה. באוקטובר 1938 עברו לגור במקום כל חברי הקיבוץ מג'וערה ומחדרה. חברי עין השופט הצטרפו ל'הגנה' וחלקם שרתו בחיל הנוטרים. בתקופת המאבק בשלטון המנדט הבריטי פעל במקום מפעל ליצור נפצים של התעש.

עין השופט הוא ראשון היישובים ברמת מנשה, וכן הוא הקיבוץ הראשון שהוקם על ידי העליה החלוצית מצפון אמריקה. מאוחר יותר הצטרפו לקיבוץ עולים מאוסטריה וניצולי שואה. במהלך השנים נקלטו בעין השופט השלמות וגרעינים תנועתיים וכן התחנכו במקום חברות נוער רבות. עשרות מחניכי האולפן לעברית בעין השופט הפכו את הקיבוץ לביתם. בשנות ה-90 קלט הקיבוץ נוער עולה מרוסיה והשתתף במפעל 'בית ראשון במולדת' לקליטת עולים מארצות חבר העמים.

הקיבוץ נקרא על שמו של השופט לואיס דמביץ ברנדייס, ממנהיגיה של יהדות ארצות-הברית.