Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

רוטנשטרייך נתן

פילוסוף, חוקר ומרצה. מאנשי הרוח הבולטים במדינת ישראל ובתנועת העבודה. חתן פרס ישראל במדעי הרוח לשנת 1963.
תאריך לידה:   13-03-1914
תאריך פטירה:   11-10-1993

מקום לידה:      סמבור, גליציה
תאריך עליה:   1932
קישורים לאתרים:

נולד ב-31 במרץ 1914 בסמבור שבגליציה. אביו אפרים פישל רוטנשטרייך היה מראשי הציונות בגליציה ובפולין ובסוף ימיו חבר הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בבבתי ספר בסמבור ובלבוב. היה חניך תנועת 'גורדוניה'. בשנת 1932 עלה לארץ ישראל, התיישב בירושלים ולמד פילוסופיה ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, שם קיבל תארי בוגר, מוסמך ודוקטור.

החל משנת 1949 נמנה עם סגל ההוראה באוניברסיטה העברית. בשנים 1951-1944 שימש כמנהל בית המדרש למורים של עליית הנוער בירושלים. משנת 1951 שימש כמרצה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ובשנת 1955 קיבל תואר פרופסור. בשנים 1961-1958 שימש כדיקן הפקולטה למדעי הרוח. בשנת 1959 נמנה עם מייסדי האקדמיה הלאומית למדעים, מאוחר יותר כיהן כסגן הנשיא של האקדמיה. בשנים 1969-1965 כיהן כרקטור האוניברסיטה העברית. בשנת 1973 נתמנה ליושב הראש הראשון של ועדת התכנון והתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת).

נתן רוטנשטרייך נמנה עם פעילי מפא"י, היה חבר במוסדות המרכזיים של המפלגה ונחשב לאחד מאנשי הרוח הבולטים של המפלגה. הוזכר לעיתים כמועמד המפלגה לתפקיד שר החינוך. בשנת 1961, בעת פרשת לבון, היה מראשי הקבוצה של אנשי הרוח שתמכו בפנחס לבון ויצאו נגד דוד בן-גוריון. אחר כך היה ממייסדי קבוצת 'מן היסוד'. לימים נמנה עם נועלי רשימות המועמדים של 'המערך' לכנסת.

במהלך השנים חיבר נתן רוטנשטרייך עשרות ספרים בנושאי פילוסופיה, יהדות, ציונות ומדינת ישראל. כמו כן פרסם מאות מאמרים מדעיים ואלפי מאמרים פובליציסטיים שעסקו במרבית השאלות החשובות המעסיקות את החברה הישראלית. בין ספריו: 'המחשבה היהודית בעת החדשה' (1945), 'אמת מידה : ארבעה שערים בענייני חברה, מדיניות וחינוך' (1958), 'הרוח והאדם : דיון במעמדו של האדם ביקום' (1959),  'סוגיות בפילוסופיה' (תשכ"ב), 'סוגיות בחינוך: בשני שערים' (תשכ"ד), 'בין עם למדינתו' (1965), 'עיונים במחשבה היהודית בזמן הזה' (תשל"ח), 'בין הנחות-יסוד למציאות : עיונים בציונות ובמדינת ישראל'(1991).

נתן רוטנשטרייך ערך ספרים כגון: 'במשעול' מאת שמואל הוגו ברגמן (תשל"ו), 'גורדוניה : תנועת נוער עממית חלוצית' (1982) ועוד. הוא השתתף בעריכתם של 'האנציקלופדיה העברית, כללית, יהודית וארצישראלית' (תש"ט-תשנ"ה), 'ספר דב סדן: קובץ מחקרים מוגשים במלאת לו שבעים וחמש שנה' (תשל"ז), 'מן היסוד : קובץ' (1962) ועוד. יחד עם שמואל הוגו ברגמן ערך ספרים כגון: 'דת התבונה ממקורות היהדות' מאת הרמן כהן (תשל"ב) ו'דת ומדע : קובץ מאמרים והרצאות' מאת יצחק יוליוס גוטמן (1955), 'מבחר מאמרים' מאת אדמונד הוסרל (1952) ועוד. יחד עם מרטין בובר ערך את הספר 'הגות : תשורה לשמואל הוגו ברגמן במלאות לו ששים שנה' (1944).

נתן רוטנשטרייך תרגם והוסיף מבוא והערות ל'הדת בגבולות התבונה בלבד' מאת עמנואל קאנט (1985), יחד עם שמואל הוגו ברגמן תרגם והוסיף מבוא ונספחים לספריו של עמנואל קאנט: 'בקורת התבונה הטהורה' (1946), 'בקורת התבונה המעשית' (1973), 'בקורת כוח השיפוט' (1961) ו 'לשלום הנצחי: שרטוט פילוסופי' (1976).

בשנת 1954 זכה בפרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת. בשנת 1960 קיבל פרס רופין למדעי החברה על ספרו 'אמת מידה : ארבעה שערים בענייני חברה, מדיניות וחינוך'. בשנת 1963 זכה בפרס ישראל למדעי הרוח. בשנת 1991 זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל על מכלול יצירתו.

ב-11 באוקטובר 1993 נפטר נתן רוטנשטרייך בירושלים.


ספרים שכתב:

- האומה בתורתו של א.ד. גורדון. ירושלים : ר’ מס, [תש"ב]
- אחריותה של מדינת ישראל לתפוצות / נתן רוטרנשטרייך, ש"ז אברמוב, יהודה באואר. ‬ירושלים : ספרית שזר - המכון ליהדות זמננו - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ח
- אמת-מידה : ארבעה שערים בעניני חברה, מדיניות וחינוך.‫ תל אביב : עם עובד, תשי"ח 1958
- ביטויי הזדהות לאומית בקיבוץ היהודי שבארצות הברית.‫ [ירושלים] : ספריית שזר - המכון ליהדות זמננו - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב (1982)
- בין הנחות-יסוד למציאות : עיונים בציונות ובמדינת ישראל.‫ תל אביב : עם עובד, תשנ"א 1991
- בין עבר להווה : דרכי ההכרה ההיסטורית.‫ ירושלים : מוסד ביאליק, תשט"ו
- בין עם למדינתו. [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ו
- בין עקרונות לניווט : על מחשבתו החברתית של פנחס לבון. (תל אביב) : עם עובד - תרבות וחינוך, (תשל"ט 1979)
- בעית העצם בפילוסופיה מקנט עד הגל.‫ ירושלים : ר’ מס, (c1939)
- גלות ישראל במחשבה היהודית של ארצות הברית.‫ [ירושלים] : המכון ליהדות זמננו - מדור שפרינצק - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"ז (1966)
- זמן ומשמעות : על קיום האדם ומידותיו בשלושה שערים.‫ מרחביה ותל אביב : ספרית פועלים, (תשל"ד)
- הזעם הלא קדוש : על טוינבי, היהדות והיהודים.‫ ירושלים : הספריה הציונית, (תשי"ז)
- חינוך ופוליטיקה.‫ ירושלים : המחלקה לעלית ילדים ונוער - מדור להדרכה, תשי"ב
- היהדות וזכויות היהודים : פרק בפולמוס האמנציפציה. (תל-אביב) : הקיבוץ המאוחד, תשי"ט
- יסודות הפילוסופיה של מרכס : בעקבות ההנחות על פויארבך. תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ב
- מדינת ישראל וגולת ישראל בזמן הזה.‫ ירושלים : ספרית שזר - המכון ליהדות זמננו - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ה
- המחשבה היהודית בעת החדשה.‫ תל אביב : עם עובד, תש"ה-תש"י
- סוגיות בחינוך בשני שערים. ירושלים : בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, תשכ"ד
- סוגיות בפילוסופיה.‫ תל אביב : דביר, (תשכ"ב)
- עוצמה ודמותה : מסה בפילוסופיה חברתית ומדינית. ‬ירושלים : מוסד ביאליק, (תשכ"ד-1963).
- עיון ומעשה : על התייחסויותיו של האדם ליקום.‫ ירושלים : מוסד ביאליק, (תשכ"ט)
- עיונים באורחות הזמן והחברה הישראלית.‫ (תל אביב) : עם עובד - תרבות וחינוך, (תש"ם 1980)
- עיונים בדיוקן של עצמנו : סוגיות ותגובות.‫ (תל-אביב) : עם עובד-תרבות וחינוך, (תשמ"ד 1984)
- עיונים במחשבה היהודית בזמן הזה.‫ (תל אביב) : עם עובד - תרבות וחינוך, (תשל"ח)
- עיונים בציונות בזמן הזה. ‬ירושלים : הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ח (1977)
- על אחד העם : במלאת מאה שנה להולדתו. ירושלים : הסוכנות היהודית לארץ-ישראל - המחלקה לעלית ילדים ונוער, תשט"ז
- על גילוי וכיסוי בלשון לח.נ. ביאליק.‫ ירושלים : המחלקה לעלית ילדים ונוער - מדור להדרכה, תשי"א.
- על האוניברסיטה העברית.‫ ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשכ"ו
- על הסמינריון למדריכים.‫ (ירושלים) : המחלקה לעלית ילדים ונוער, [1946?]
- על הקיום היהודי בזמן הזה : בשלושה שערים.‫ מרחביה ותל אביב : ספרית פועלים, (תשל"ב)
- על השיטה : מחקר במבנה המחשבה. ירושלים : ר’ מס, תש"ב
- על התמורה : פרקים בשאלות העם והמדינה.‫ תל אביב : עם עובד, תשי"ג
- על חידוש הרעיון הציוני.‫ ירושלים : (דפוס רונלד), תשל"ב
- על תחומה של הפילוסופיה.‫ ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשכ"ט
- הציונות ומדינת ישראל.‫ [ירושלים] : המועצה הציונית בישראל, [תשל"ה]
- הרוח והאדם : דיון במעמדו של האדם ביקום. ירושלים : מוסד ביאליק, (תש"ך 1959)
- הרעיון הציוני בשעה זו / בנימין הלפרן, ישראל קולת, נתן רוטנשטרייך. ‬ירושלים : המכון ליהדות זמננו, מדור שפרינצק, האוניברסיטה העברית, תשל"ב 1971
- תרבות והומאניזם : [הרצאות]. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשכ"ב

ספרים אודותיו:

- ביבליוגרפיה של כתבי נתן רוטנשטרייך / עורך: יוסף גלרון-גולדשלגר.‫ ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ע 2010
- בין עיון למעשה : מחקרים לכבוד נתן רוטנשטרייך במלאת לו שבעים שנה / בעריכת ירמיהו יובל ופול מנדס-פלור. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, תשמ"ד 1984
- לזכרו של נתן רוטנשטרייך : דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו. ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשנ"ו 1996