Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

דרך שלמה (דרכסלר)

מפעילי 'הקיבוץ המאוחד' ו'התנועה לאחדות העבודה'. עורך בעיתונות התנועתית והמפלגתית ('לאחדות העבודה', 'על המשמר', 'למרחב' ועוד) ובהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'.
תאריך לידה:   15-11-1911
מקום לידה:      יזלובייץ, פולין
תאריך עליה:   1931
קישורים לאתרים:

נולד ב-15 בדצמבר 1911 ביזלובייץ, מחוז צ'ורטקוב, פולין. קבל חינוך מסורתי בחדר. למד למודים כלליים בבתי ספר בלבוב ובפדגוגיון (בית מדרש למורים) העברי. המשיך את הלימודים בפדגוגיון העברי בווינה. שמע הרצאות באוניברסיטה בווינה בפילוסופיה, בספרות ובאמנות. בנעוריו הצטרף לתנועת 'השומר הצעיר' בגליציה והיה חבר בה עד לפילוג התנועה בשנת 1930.

בתקופת לימודיו בווינה עסק בעבודה עתונאית וספרותית. תרגם מיצירות של סופרים עברים (עגנון, המאירי ואחרים) לגרמנית. כמו כן ערך אנתולוגיה של פרוזה עברית בתרגום לגרמנית, אשר בסופו של דבר לא יצאה לאור, בשל עלייתו של  אנגלברט דולפוס לשלטון באוסטריה בשנת 1932 והתגברות האנטישמיות.

עבד בווינה ב'תנועה העברית' והשתתף בייסוד ה'הסתדרות העברית' שבראשה עמד ד"ר דוד רוט בלום. כתב בירחון 'דברנו' בעריכת מנחם גלרנטר. היה פעיל בתנועת הנוער של ארץ ישראל העובדת בווינה ובמפלגת 'פועלי ציון-התאחדות' אשר שנתה את שמה לאחר עליית דולפוס לשלטון ל'בנין הארץ'. השתתף במערכת הבטאון הגרמני של המפלגה 'דער יידישער ארבייטער'. ניהל את העבודה התרבותית במרכז 'החלוץ' ושימש בא כוחו במשרד הארצישראלי.

בשנת 1935 עלה לארץ ישראל והצטרף לקבוץ גבעת חיים. היה חבר מפא"י  ועם פילוג המפלגה בשנת 1944 נמנה עם מייסדי 'התנועה לאחדות העבודה'. היה מראשי המפלגה, חבר מרכז, חבר מזכירות, וחבר הוועדה המדינית של המפלגה. שימש כנציג המפלגה במועצת ההסתדרות ובוועדה לקשרים בינלאומיים שלה. הקים את שבועון התנועה, 'לאחדות העבודה', וערך אותו בשנים 1948-1944.

בשנת 1948, עם הקמת מפ"ם (מפלגת הפועלים המאוחדת), היה לחבר מרכז המפלגה, המזכירות והמחלקה המדינית. היה חבר מועצת ההסתדרות מטעם המפלגה וחבר ההנהלה של בית הספר לפעילי ההסתדרות. כמו כן הצטרף למערכת 'על המשמר'. עם הפילוג במפ"ם בשנת 1954 היה מראשי 'אחדות העבודה-פועלי ציון', חבר מוסדות המפלגה וחבר מערכת העיתון 'למרחב'.

היה מראשי 'הקבוץ המאוחד' וחבר במוסדות התנועה. היה חבר המערכת של  הוצאת 'הקיבוץ המאוחד'. פרסם מאמרים בבטאון התנועה 'מבפנים'. השתתף כציר בקונגרסים הציוניים. שימש בשורה של תפקידים ציבוריים נוספים:  חבר הוועד הפועל הציוני, חבר הלישכה העולמית של תנועת העבודה הציונית, חבר הנהלת 'יד טבנקין' והנהלת 'בית לוחמי הגיטאות'. 

במהלך השנים ערך ספרים רבים ביניהם: 'גבעת חיים: ט"ו לעליה על הקרקע' (1947), 'סוציאליזם מול ניאו-קפיטאליזם: קובץ בינלאומי לשאלות תנועת-הפועלים' (1967), 'דרכים בחינוך המשותף: צרור לעדה' (1970), 'יצחק שדה: אלבום' (1972),  'בגיטו ובמרד' מאת יצחק צוקרמן (1985). כמו כן ערך את כתביו של יצחק שדה, וששה מהכרכים של 'שרשים: קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל'

נפטר בשנת 1968.ספרים שכתב:

- יהדות גליציה 1772-1939 : לדמותה ודרכה ההיסטורית. לוחמי הגיטאות : בית לוחמי הגיטאות, 1984
- פרקים בסוציולגיה יהודית.‫ [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד - המרכז הסמינריוני באפעל, תשכ"ד