Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בראלי מאיר (ברודני)

עיתונאי, חבר מערכת 'דבר' ומעורכי 'אשנב', 'אשמורת' ו'אמר'. מראשי המשמרת הצעירה של מפא"י.
תאריך לידה:   11-08-1911
תאריך פטירה:   2004

מקום לידה:      קובנה, ליטא
תאריך עליה:   05-05-1925
קישורים לאתרים:

נולד ב-11 באוגוסט 1922 בקובנה, ליטא. בנו של יצחק (אייזיק) ברודני-בראלי, מראשי בנק הפועלים וממעצבי דמותם של מוסדות הכלכלה והמשק של תנועת הפועלים בארץ ישראל. ב-5 במאי 1926 עלה עם משפחתו לארץ ישראל. למד בגמנסיה העברית הרצליה בתל-אביב. היה פעיל בתנועת 'המחנות העולים'. במהלך השנים השתלם באוניברסיטאות קליפורניה, ברקלי, ניו-יורק והאוניברסיטה העברית בירושלים.

בתקופת המנדט היה חבר ה'הגנה' וערך את 'אשנב', עיתונו המחתרתי של הארגון. היה מזכיר המשמרת הצעירה של מפא"י וערך את 'אשמורת', בטאון המשמרת הצעירה. עבד כעתונאי בעיתון 'דבר' והיה חבר מערכת העיתון. בשנים 1980-1968 ערך את העיתון 'אמר'. במהלך השנים פרסם מאמרים רבים בעיתונים 'דבר', 'אשמורת', 'מלחמתנו', 'בטרם', 'הפועל הצעיר' ו'מבט חדש'. פרסם ספרים שעסקו בתנועת העבודה, בדוד בן-גוריון, במדיניות החוץ של ישראל, בנושאי עליה וקליטה ועוד.

נפטר בשנת 2004.ספרים שכתב:

- האגרטל השבור.‫ תל-אביב : ירון גולן, 1996
- להבין את בן גוריון.‫ תל-אביב : עידנים, תשמ"ו 1986
- לקראת המטוסים הבאים. תל-אביב : גולן, [תשנ"א], 1990
- מתנועה למנגנון : ניתוח התנוונותה של תנועת העבודה. [תל אביב] : אלילב, תשנ"ד 1994
- נבון לב : מחייו של יצחק בראלי (אייזיק ברודני). [תל אביב] : מחברות לספרות, תשס"א 2000
- עיונים במדיניות חוץ.‫ תל-אביב : עם עובד, תשל"ה 1975
- עיונים בשיטות בחירות. תל אביב : עם עובד, תשל"ב

ספרים אודותיו:

- מיכלסון, מנחם, מוריק : סיפור חייו של מאיר בראלי עיתונאי ואיש רוח אוהב ישראל.‫ תל-אביב : אלילב, תשס"ח 2007