Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אבן שושן שלמה (רוזנשטיין)

מתרגם, עורך וסופר. ממייסדי קיבוץ שדה נחום.
תאריך לידה:   10-02-1910
תאריך פטירה:   2004

מקום לידה:      מינסק, בלרוסיה
תאריך עליה:   1925
קישורים לאתרים:
נולד ב-2  באוקטובר 1910 במינסק שברוסיה (כיום - בלארוס). בנו של המחנך והסופר חיים-דוד רוזנשטיין ואחיו של  המילונאי והבלשן אברהם אבן שושן. קיבל חינוך חינוך עברי וכללי. היה פעיל באגודת נוער ציונית חשאית. בשנת 1925 עלה לארץ ישראל ולמד חקלאות בבית הספר החקלאי מקווה ישראל. עם סיום לימודיו הצטרף ל'קבוצת השדה'. בשנת 1930 התישבה הקבוצה בראשון לציון, הצטרפה ל'קיבוץ המאוחד' ועסקה בכיבוש העבודה העברית במושבה. בינואר 1937 עלתה הקבוצה על הקרקע בעמק בית שאן ובמסגרת התישבות 'חומה ומגדל' הקימה את קיבוץ שדה נחום.

בשנת 1931 נדפסו שיריו הראשונים בעיתון הנוער העובד 'במעלה'. המשיך לפרסם רשימות, שירה וסיפורת, בעיתוני הפועלים 'דבר' ו'על המשמר' ובעיתוני 'הקיבוץ המאוחד'. כמו כן פירסם קונטרס שירה 'בימי עלות', המוקדש לעלית קבוצת 'השדה' על הקרקע. במקביל  לכתיבה הרבה לעסוק בעריכה.  בשנים ת"ש-תש"ד ערך את הדו שבועון של 'הקיבוץ המאוחד' 'צרור מכתבים' ובשנים תש"ז-תש"ט את הרבעון 'מבפנים'. נמנה עם העורכים הראשונים בהוצאת 'הקיבוץ המאוחד'. בין היתר ערך את כתביהם של פניה ברגשטיין והמשורר יצחק קצנלסון, קבצים מספרות התנועה, ספרים של חברי קיבוצים וכן ספרי זיכרון לאישים ולקהילות ישראל שחרבו. 

שלמה אבן שושן מוכר בעיקר כמתרגם מעולה ופורה מאד. משנות החמישים ואילך תרגם מיצירותיהם של גדולי היוצרים היהודים שכתבו רוסית ויידיש, וכן מיצירותיהם של גדולי הספרות הרוסית. בין השאר תרגם את הספר 'אנשי פאנפילוב' מאת אלכסנדר באק וקבצי שירים של יבגני יבטושנקו, אוסיפ מנדלשטאם, אנה אחמטובה ומרינה צבטייבה. הוא גם יצר קשר אישי ראשוני עם כמה מהיוצרים היהודים בברית המועצות, בהם דב גפונוב, דוד מרקיש, כאשר קשרים כאלה עוד היו אסורים.

בשנת 2004 נפטר בקיבוץ שדה נחום.


ספרים שכתב:

- אברהם אבן-שושן - מחנך ומילונאי : פרקי ביוגרפיה / שלמה אבן-שושן. ‬[שדה נחום] : ש. אבן-שושן, תשנ"ט
- באבי-יאר, השיר והשר/ שלמה אבן שושן.‫ ירושלים : קרית-ספר, תשכ"ב
- יצחק קצנלסון מקונן השואה / שלמה אבן-שושן.‫ [לוחמי הגיטאות] : בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד, תשמ"ד
- מנין רוסי : תרגומים משירת רוסיה / שלמה אבן-שושן.‫ [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשנ"ח 1998
- משפת אמי : תרגומים משירת יידיש / שלמה אבן-שושן. תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשנ"ח 1998
- על האבנים : בסוד סופרים וספרים / שלמה אבן-שושן.‫ תל-אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ט
- סיפורו של מסע : עשרים יום בברית-המועצות / שלמה אבן-שושן. [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ד 1964‬