Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

הכט יוסף

ממיסדי ארגון ההגנה ומפקדה בין השנים 1931-1922.
תאריך לידה:   1894
תאריך פטירה:   1970

מקום לידה:      רוסיה
תאריך עליה:   1914
היה פועל חקלאי ושומר במושבות.  פעל במשותף עם דב הוז ואליהו גולומב בהברחת נשק. התנדב לגדוד הארצישראלי במלחמת העולם הראשונה. חבר 'אחדות העבודה' , מראשוני החברים בהסתדרות הכללית, פעיל בהגנה ומפקדה בשנים 1931-1922. פרש מתפקידו כמפקד ההגנה בשל חילוקי דיעות בשאלת סמכויותיו. בין השנים 1939-1938 היה הממונה על כח הנוטרים ששמר על העובדים ב'גדר הצפון'.