Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

צפריר דוד (צירקין)

מאנשי העליה השניה, חבר בקומונה של טרומפלדור במגדל וב'גדוד העבודה'. מראשוני עין חרוד וממייסדי ענף השתלנות והגננות בישראל.
תאריך לידה:   1893
תאריך פטירה:   1974

מקום לידה:      ויטאקה, בלרוסיה
תאריך עליה:   09-1912
קישורים לאתרים:

למד בחדר ובגימנסיה היהודית בהומל. אחרי כן עסק בהוראה. בנעוריו נטה לסוציאליזם. בעקבות הכרות עם צבי שץ וחבריו מהעיר רומני, התקרב לציונות והיה פעיל במפלגה ציונית סוציאליטית. עלה לארץ בספטמבר 1912 והצטרף לקומונה של יוסף טרומפלדור וצבי שץ, שהתארגנה לעבודה בחוות מגדל. אחרי שהקבוצה התפזרה בשנת 1913, עבר לחצר כנרת והמשיך לעבוד כפועל חקלאי. בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה חבר מרכז הסתדרות הפועלים החקלאיים בגליל וממתנדבי הגדוד הארצישראלי.

לאחר המלחמה הצטרף ל''גדוד העבודה'. היה מראשוני עין חרוד והקים שם משתלה. בתחילה הכין שתילים ליערות אורן ואחרי כן הרחיב את התמחותו לעצי יער, שיחים, שתילי נוי ועצי פרי. איקלם צמחים רבים שהובאו מחו"ל והוציא קטלוגים של משתלת עין חרוד. הקטלוג הראשון יצא בשנת 1925 והכיל 18 זנים, הקטלוג האחרון יצא בשנת 1937 הכיל 653 זנים. בשנים 1940-1938 השתלם באוניברסיטה העברית במדעי הטבע. ארגן את המשתלות של 'הקיבוץ המאוחד'. בשנת 1945 ייסד את הארגון הארצי של המשתלות. לאחר קום המדינה ניהל את המדור לשתלנות וגננות במשרד החקלאות ועסק במחקר על משתלות וגינות בתחנת הדגמה לריבוי צמחים בעין חרוד. פרסם עשרות מאמרים ורשימות בעיתונות החקלאית בארץ, חוברות הדרכה למשתלות וספרים בנושאי גננות וצמחי נוי.


ספרים שכתב:

- צפריר (צירקין), ד., אלת הבטנה וגידולה בישראל.‫ [ח"מ] : הקבוץ המאוחד, תשכ"ט 1969
- צפריר (צירקין), דוד, גינת הנוי ופרחיה : חד שנתיים, רב שנתיים, פקעות ובצלים. [תל-אביב] : עם עובד - תרבות וחנוך, [1973] ‬
- ‬צירקין, ד', מנדל, ק', דפים לריבוי צמחים (2 כר').‫ [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשי"ח-תש"ך. ‬
- ‫צפריר (צירקין), דוד, הרדוף הנחלים בישראל.‫ [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב 1962 ‬
- קרופניק (קרוא), לאה ‬וצירקין, דוד, מדריך למשתלות ולגידול פרחים. .‫ (עין חרוד) : הקיבוץ המאוחד, תש"ו. ‬
- צפריר, דוד ,פקעות ובצלים (ריבוי וגטטיבי). תל-אביב ; הקבוץ המאוחד, תש"ך 1960 ‬
- ‫צפריר, דוד, פרחי נוי בישראל : עצים, שיחים, בני שיחים, מטפסים. תל-אביב : עם עובד, 1971. ‬
- ‫שטינמן, אברהם וצפריר, דוד, צמחי בית ומרפסת.‫ תל-אביב : עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ז [!] 1979
- ‫ ‬