Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

צמח שלמה

סופר, מבקר ספרות, מחנך ואגרונום. מראשוני העליה השניה. ממייסדי מפלגת 'הפועל הצעיר' והסתדרות 'החורש'. חתן פרס ישראל לספרות יפה.
תאריך לידה:   02-06-1886
תאריך פטירה:   06-11-1974

מקום לידה:      פלונסק, פולין
תאריך עליה:   1904
קישורים לאתרים:
נולד ב-2 ביוני 1886 בעיר פלונסק שבפולין (באותה תקופה - באימפריה הרוסית) למשפחה חסידית ואמידה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית המדרש ולמד לימודי חול אצל מורה פרטי. היה בן גילו של דוד של בן-גוריון וחברו מילדות. שניהם התקרבו לחבורת הציונים בעירם ובהיותם בני 14 ייסדו את אגודת הנוער הציונית 'אגודת עזרא' שפעלה להחייאת השפה העברית ולהפצתה בקרב הנוער.

בשנת 1904 עזב בחשאי את בית אביו, עלה לבדו לארץ ישראל והיה מראשוני החלוצים של העליה השניה. בתחילה עבד כפועל חקלאי בראשון לציון, שם הכיר את אליעזר שוחט, א"ד גורדון ופועלים נוספים. בדיונים שהתנהלו בקרב הפועלים עלה רעיון 'כיבוש העבודה', שעיצב את דרכו של שלמה צמח ואת דרכה של תנועת העבודה. אחרי כן עבר לפתח תקווה  ועבד שם בחריש ובחפירת בארות. ביחד עם אליעזר שוחט גיבש את עיקרי תכנית 'כיבוש העבודה' ופעל לליכוד מחנה הפועלים במושבות. בשנת 1905 הקים יחד עם אליעזר שוחט וחלוצים נוספים את מפלגת 'הפועל הצעיר', היה ממתווי דרכה הרעיונית וממנסחי עקרונותיה ומצעה של המפלגה. הוא השתתף באופן פעיל בסכסוך  שהתעורר בשלהי 1905 בין איכרי פתח תקווה לבין הפועלים, עקב דרישת האיכרים שהפועלים יתחייבו לקבל על עצמם אורח חיים דתי ולהישמע לוועד המושבה. אחר כך עבר עם אליעזר שוחט ופועלים נוספים אל הגליל ועבד בעבודות פלחה במסחה (כפר תבור) ובחוות סג'רה. בשנת 1907 הקים יחד עם אליעזר שוחט, ישראל שוחט, ישראל גלעדי וחברים נוספים את הסתדרות הפועלים החקלאיים בגליל 'החורש' וניסח את תכנית הארגון. באותה תקופה החל לכתוב ולפרסם רשימות וסיפורים בעיתונות.

בשנת 1909 נסע לצרפת ולמד ספרות ופילוסופיה בסורבון. אחרי כן למד במכון הגבוה לחקלאות בננסי. בשנת 1914 סיים את לימודיו וקיבל את התואר 'מהנדס חקלאי'. יצא לבקר את משפחתו בפלונסק, ועקב פרוץ מלחמת העולם הראשונה נאלץ להישאר בפולין. בשנות המלחמה לימד בגימנסיה 'חנוך' בווארשה ועסק בפעילות בתחומי הציונות והתרבות העברית. בשנים 1920-1918 היה מורה לטבע בבית המדרש למורים עברים באודסה ובחווה של 'אורט' להכשרת חלוצים. יחד עם אליעזר שטינמן ערך את הקובץ 'ארץ. אודסה : מאסף לספרות יפה ולבקרת' שהתפרסם באודסה.

בשנת 1921 חזר לארץ ישראל. בשנים 1924-1921 שימש כמורה במקווה ישראל. בשנים 1933-1924 ניהל את מחלקת ההדרכה בתחנת הנסיונות החקלאית ברחובות והקים את משק השלחין בארץ. בשנת 1932 יצג את ארץ ישראל בכנסיה החקלאית הבינלאומית ברומא. באותן השנים המשיך להשתתף בפעילות צבורית והיה ציר בקונגרס הציוני ה-15 בבאזל (1927). במקביל, המשיך לעסוק בפעילות ספרותית ובכתיבת ביקורת ספרותית. בשנת 1929 נמנה עם מייסדי כתב העת 'מאזניים' של אגודת הסופרים העבריים, היה חבר מערכת השבועון (אחר כך - ירחון) ומאוחר יותר שימש כעורכו.

בשנת 1933 היה מייסדו של בית הספר החקלאי 'כדורי'. בשנים 1937-1933 שימש כמנהלו הראשון של בית הספר. יגאל אלון, תלמיד 'כדורי' באותם ימים כתב בספרו 'בית -אבי': 'משכמו ומעלה היה מורי שלמה צמח, הוא קרע בפני צוהר אל ערכי חברה ואדם, ובעקיפין, אל תנועת העבודה'. בשנים 1955-1941 שב לעבוד בתחנת הנסיונות החקלאית והתגורר בירושלים.

במהלך השנים, במקביל לעבודתו, פירסם שלמה צמח ספרים רבים. הוא חיבר רומאנים, סיפורים, מסות, דברי ביקורת, ספרי עיון ומחזה. בין ספריו: 'אליהו מרגלית' (1921), 'סיפורים מחיי הארץ' (1939) 'על היפה' (1939), 'השחוק' (1948), 'שנה ראשונה' (ספר אוטוביוגרפי על ראשית דרכו בארץ, מחשובי הספרים שעוסקים בעליה השניה, 1952), 'מסה וביקורת' (1954), 'סיפורים' (1965) ועוד. הוא חיבר גם מחקרים וספרי עזר בתחום החקלאות. בשנים 1957-1952 ערך את כתב העת 'בחינות בביקורת הספרות' וכן ערך את 'ספר פלונסק והסביבה : ניישטאט וסוכוצ'ין : יד וזכר לקהילות שנחרבו' בהוצאת ארגון יוצאי פלונסק בישראל (1963).  הוא זכה בפרסים על עבודתו הספרותית: פרס ביאליק (1944), פרס דבר (1951), פרס ברנר (1955), פרס אהרונוביץ (1957), פרס ישראל לספרות יפה (1965), פרס עירית ירושלים לספרות (1966) .

נפטר ב- 6 בנובמבר 1974.

בשנת 2010 יצא לאור ספרו של אריה בודנהיימר 'בזכות החבר מפלונסק', המגולל את סיפורו של שלמה צמח, ובתוכו גם סיפור הידידות והמחלוקות עם דוד בן-גוריון.


ספרים שכתב:

- אדם עם אחרים.‫ תל-אביב : מ. ניומן, תשי"ד
- אליהו מרגלית : רומן. ורשה : "יהודיה", 1921
- בארצות נוד.‫ (תל-אביב : דפוס "אחדות"), תרפ"ה
- בימי אלם / מ. סמילנסקי/ש. צמח ; שלשה מאמרים עם הקדמה מאת מ. בובר. ‬ירושלים : איחוד, תש"ג
- בימי מסה : מאמרים בענינים שבעולם ושבארץ.‫ ירושלים : ספרי תרשיש, תש"ה
- בערוב הימים : מסות. רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת ’מסדה’, (1971)
- בקהל עם ועדה.‫ ירושלים : ועד עדת הספרדים, תשכ"ז 1967
- בראשית : לתולדות ההתישבות העובדת בארץ.‫ תל-אביב : עם עובד, תש"ו
- דפי פנקס.‫ ירושלים : מוסד ביאליק, (תשל"ב)
- השגות שלא השיגו. [תל-אביב] : מרכז הנוער של חבר הקבוצות, 1945
- ילקוט מסות / ליקט והוסיף מבוא והסברים: א.ב. יפה.‫ תל-אביב : "יחדיו" ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תשכ"ו)
- הכפר העברי.‫ ירושלים : קרן היסוד, תרצ"ג
- כתבים נבחרים : סיפורים ודברי ביקורת.‫ תל-אביב : דביר, תשט"ז-1956
- מסה וביקורת.‫ (תל-אביב) : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, (תשי"ד)
- מסות ורשימות.‫ רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל, (1968)
- סיפור חיי / כפי שנרשם בידי עדה צמח.‫ ירושלים : דביר, תשמ"ג 1983
- סיפורים.‫ ירושלים : הוצאת ידידים, תשכ"ו, 1965
- ספורים מחיי הארץ /סדורים בידי אשר בן-ישראל. ‬ירושלים : ר. מס, (1939)
- עבודה ואדמה.‫ ירושלים : ר. מס, תש"י
- עירובין : מסה וביקורת. תל-אביב : דביר, (תשכ"ד)
- על ביאליק : עשרה מאמרים / (ערכה: עדה צמח). תל-אביב : דביר, תשל"ח
- על היפה : שיטות-הסבר ליופי ומקורותיו.‫ תל-אביב : "מוסד ביאליק" ע"י "דביר", תרצ"ט
- פנקסי רשימות, 1962-1973 /דברי מבוא: עדה צמח ; אחרית-דבר: חנן חבר ; עריכה והערות: חנן חבר, עדה צמח. תל אביב : עם עובד, תשנ"ז, 1996
- רעיונות על היפה ועל האמנות.‫ תל-אביב : [חמו"ל], תרפ"ז ‬
- שבעה עשר ספורים.‫ תל-אביב : "דביר", (דפוס "הפועל הצעיר"), תר"ץ
- השחוק.‫ ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ח
- שנה ראשונה.‫ תל-אביב : עם עובד, תשי"ב
- שתי המזוזות : מסה וביקורת.‫ [תל-אביב] : אגודת הסופרים בישראל ליד "מסדה", (1965)
- שתי וערב : דברי ביקורת.‫ תל אביב : עם עובד, (תשי"ט)
- התלתן האלכסנדרוני בהשקאה. תל-אביב : דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תרפ"ה
- התמורות וגורמיהן.‫ תל-אביב : הפועל הצעיר, תרפ"ח
- תנחום מכפר ינוח : מחזה בשש תמונות. תל-אביב : הארץ, תרפ"ט 1929

ספרים אודותיו:

- בודנהימר, אריה, בזכות החבר מפלונסק : מסעותי עם שלמה צמח ודוד בן-גוריון.‫ [בני-ברק] : הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010