Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ריטוב ישראל

מראשי תנועת צ"ס ברוסיה ובפולין, חבר מרכז 'החלוץ' בפולין, יו"ר מרכז הקואופרציה בשנים 1969-1934.
תאריך לידה:   05-04-1895
תאריך פטירה:   1976

מקום לידה:      פוהוסט, בלרוסיה
תאריך עליה:   1932
למד משפטים באוניברסיטה בדניפרו-פטרובסק (ייקטרינוסלב). מפעילי תנועת 'צעירי ציון' ברוסיה ומראשי העוסקים בפעילות ציונית שם לאחר המהפכה. לאחר הפילוג ב'צעירי ציון' היה מראשי תנועת צ"ס, היה חבר מרכז המפלגה וניהל את לשכת המפלגה לרוסיה, קווקז וסיביר. בשנת 1921 עבר לפולין וגם שם נמנה עם ראשי תנועת צ"ס וערך את פירסומיה של התנועה. היה חבר מרכז 'החלוץ' בפולין וערך את פירסומיו. בשנת 1925 השתתף באיחודם של פועלי ציון וצ"ס בפולין. היה מראשי המשרד הארצישראלי המרכזי לפולין בווארשה, ניהל את מחלקת העבודה שלו וסייע לעלייתם של רבבות עולים וחלוצים. בשנת 1932 עלה לארץ-ישראל. היה חבר מזכירות 'האיחוד העולמי', חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, וחבר המועצה הארצית של מפא"י. היה חבר ה'הגנה', יושב ראש קרן היסוד בישראל והשתתף בקונגרסים ציוניים. היה מפעילי מרכז הקואופרציה. ביולי 1934 נבחר ליו"ר המרכז ושימש בתפקיד עד לשנת 1969. ערך את בטאון מרכז הקואופרציה, 'שיתוף'.


ספרים שכתב:

- ריטוב, ישראל, פרקים בתולדות "צעירי ציון" - צ"ס.‫ תל אביב : עם עובד, תשכ"ד

ספרים אודותיו:

- ריטוב, ישראל, דבר הקואופרציה : ספר לזכרו של ישראל ריטוב יושב-ראש מרכז-הקואופרציה בשנות 1933-1969, א. דמותו ופעלו, ב. מבחר כתביו / העורך ל’ לוש. ‬(תל-אביב : מרכז הקואופרציה ליצרנות - תחבורה ושירותים, תשל"ז)