Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

תלמי מאיר (יודשקו)

מראשי 'הקיבוץ הארצי', 'השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר כנסת.
תאריך לידה:   1909
תאריך פטירה:   18-11-1994

מקום לידה:      וארשה, פולין
תאריך עליה:   1932
קישורים לאתרים:

היה פעיל בתנועת 'השומר הצעיר' בפולין, חבר ההנהגה הראשית של התנועה ונציגה ב'החלוץ'. עלה ארצה בשנת 1932. הצטרף לקיבוץ משמר העמק בעקבות אשתו אמה תלמי בשנת 1933, וקבע שם את ביתו. מילא תפקידים שונים בקיבוץ ובמוסדות 'הקיבוץ הארצי' (במחלקה לחברה, בריכוז עניני התנועה בחו"ל). היה מרכז ההנהגה העליונה של 'השומר הצעיר', מזכיר 'הקיבוץ הארצי' ומזכיר מרכז מפ"ם. החליף את מאיר יערי בתפקיד מזכ"ל מפ"ם וכיהן בתפקיד בשנים 1980-1973. היה חבר כנסת מטעם 'המערך' בכנסות השמינית והתשיעית בשנים 1981-1973. היה חבר בוועדת חוץ וביטחון. בכנסת השמינית שימש כממלא מקום יו"ר הוועדה. הופיע ברשימת 'המערך' לכנסת התשיעית כראשון ממועמדי מפ"ם.


ספרים שכתב:

- השאלה הלאומית והמציאות היהודית בימינו. מרחביה : ספרית פועלים, 1956. ‬
- משמר העמק בשנות השמונים. [משמר העמק] : קיבוץ משמר העמק, תשנ"ג 1993.