Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

שרף זאב

מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, ממקימי המנגנון הממשלתי, מזכיר הממשלה, הממונה על הכנסות המדינה, חבר כנסת, שר המסחר והתעשייה, שר האוצר ושר השיכון.
תאריך לידה:   21-04-1906
תאריך פטירה:   18-04-1984

מקום לידה:      צ'רנוביץ, בוקובינה, אוסטריה-הונגריה
תאריך עליה:   1925
קישורים לאתרים:

היה פעיל בתנועת הנוער של 'פועלי ציון'. עלה ארצה בשנת 1925. עבד בהוצאת ידיעות קפא"י. היה ממייסדי ארגון 'הבחרות הסוציאליסטית' ונמנה עם מנהיגיו. היה מראשוני קיבוץ גבעת ברנר. בשנת 1935 היה ממייסדי קיבוץ שפיים. שימש מזכיר מרכז 'הפועל' במחצית השניה של שנות ה-30. עבד במפקדת ה'הגנה' בשנים 1944-1940, היה מפקד הש"י (שירות ידיעות) ועסק בעיקר באיסוף מידע על ארגוני אצ"ל ולח"י. היה מזכיר המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בשנים 1947-1945. מדצמבר 1947 עמד בראש 'ועדת המצב' שגיבשה תכנית לארגון המנגנון הממשלתי של המדינה שבדרך. עם הקמת המדינה במאי 1948 התמנה למזכיר הממשלה הראשון וכיהן בתפקיד עד לשנת 1957. בחלק מהתקופה שימש גם כנציב שירות המדינה וכמנכ"ל משרד ראש הממשלה. כיהן כממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר בשנים 1961-1954. פרש משירות המדינה במטרה להתמודד על משרת מבקר המדינה, אולם בשל קרבתו למפא"י לא נבחר לתפקיד. שימש כמנהל אדמיניסטרטיבי של מכון ויצמן בשנים 1963-1961 וכיו"ר מועצת העיתונות בשנים 1965-1963. במרץ 1965 מונה ליועץ כללי של ראש הממשלה לוי אשכול. בנובמבר 1953 נבחר לכנסת מטעם 'המערך'. כיהן כחבר כנסת בשנים 1973-1965 בכנסות הששית והשביעית. בראשית ימי הכנסת הששית היה חבר בוועדת הכספים ובוועדת הפנים. בנובמבר 1966 התמנה לתפקיד שר המסחר והתעשייה. באוגוסט 1968 התמנה גם לשר אוצר. כיהן בשני התפקידים עד לשנת 1969. בשנים 1973-1969 כיהן כשר השיכון. נתן עדיפות לבעיות הזוגות הצעירים ולשכונות המצוקה. בתום כהונתו פרש מפעילות פוליטית. כיהן גם כיו"ר הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית.


ספרים שכתב:

- שלושה ימים : והם ג, ד, ה באייר התש"ח 12, 13, 14 במאי 1948. תל-אביב : עם עובד, תשי"ט 1959. ‬
- ‫החוגר : מדריך להכשרת מגן / [סודר על ידי זאב שרף ; בעריכת ש. ד. יפה]. תל-אביב : מרכז "הפועל", תרצ"ח 1938.
- חוק ומינהל במדינה.‫ תל-אביב : י. צ’צ’יק, 1953.