Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

רפטור ברל

מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י, 'לאחדות העבודה-פועלי ציון', מפ"ם, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מראשי 'סולל בונה' והסתדרות הכללית, חבר כנסת.
תאריך לידה:   1902
תאריך פטירה:   23-03-1989

מקום לידה:      ריז'ין, אוקראינה
תאריך עליה:   1920
קישורים לאתרים:

היה פעיל בתנועות הנוער 'דרור' ו'החלוץ' ברוסיה והשתתף ב'הגנה העצמית'. עלה ארצה בשנת 1920. התיישב בחיפה והיה מכובשי העבודה העברית בנמל. הצטרף ל'גדוד העבודה'. נמנה עם מייסדי ההסתדרות הכללית. הצטרף למפלגת 'אחדות העבודה' וייצג אותה במוסדות שונים בחיפה. היה חבר במועצת פועלי חיפה ובוועד הקהילה בעיר. היה מפעילי 'ההגנה' בחיפה. בשנת 1927, בשיאו של משבר כלכלי בארץ, התמנה למזכיר 'מרכז העבודה' של ההסתדרות ושימש בתפקיד תקופה ארוכה. היה ממייסדי מפא"י בשנת 1930 ובמהלך השנים היה חבר במרכז המפלגה ובמוסדותיה המרכזיים. השתתף כציר בקונגרסים הציוניים בשנים 1935 ו-1939. היה סגן חבר ב'וועד הפועל הציוני'. שנים רבות היה מראשי 'סולל-בונה'. בתחילת שנות ה-40 הצטרף ל'סיעה ב`' במפא"י, בשנת 1944 פרש עם חבריו לסיעה והשתתף בהקמת 'התנועה לאחדות העבודה'. היה מראשי התנועה ושימש כנציגה באסיפת הנבחרים הרביעית וב'וועד הלאומי'. בתקופת המאבק בבריטים תמך בקו האקטיביסטי. נעצר עם ראשי היישוב ב'שבת השחורה' ביוני 1946 ונשלח למעצר במחנה רפיח. היה חבר הנהלת ה'וועד הלאומי' בשנים 1948-1947, חבר מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית ומחותמי מגילת העצמאות. כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם בכנסת הראשונה בשנים 1951-1949. היה חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות מטעם מפ"ם ולאחר התפלגות המפלגה שימש נציגה של 'אחדות העבודה-פועלי ציון'. בשנת 1968 הצטרף עם מפלגתו למפלגת העבודה.

 


ספרים שכתב:

- ללא-הרף : מעשים ומאבקים (3 כר'). [תל-אביב] : (הקיבוץ המאוחד, תשל"ו). ‬

ספרים אודותיו:

- יעקב גורן, ברל רפטור : חזון במעשה היום-יום. רמת אפעל : יד טבנקין, תשנ"ה 1995. ‬
- ‫