Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ריפתין יעקב

מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, מפעילי ה'הגנה' וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
תאריך לידה:   16-03-1907
תאריך פטירה:   14-05-1978

מקום לידה:      וולקה פרופצקה, פולין
תאריך עליה:   1929
קישורים לאתרים:

היה חבר בתנועת הנוער 'השומר', שהייתה לימים ל'השומר הצעיר', וחבר ההנהגה הראשית שלה בפולין. עלה ארצה בשנת 1929 והצטרף לקיבוץ עין שמר. בתחילה עבד כרועה צאן ובקר וכפועל בפרדסים. היה חבר במוסדות שונים של תנועת 'הקיבוץ הארצי' והתבלט בעמדותיו הרדיקליות. היה חבר בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית ובוועדה המרכזת של הארגון. שימש כנציג תנועתו ב'אסיפת הנבחרים' וב'וועד הלאומי'. היה מראשי ההנהגה האזרחית של ה'הגנה' וייצג את 'הקיבוץ הארצי' בוועדה שפיקחה על פעילות 'תנועת המרי העברי'. היה חבר הוועד הפועל של 'הקיבוץ הארצי' וחבר המשלחת המדינית לאו”ם בשנת 1947. ממייסדי מפ"ם ושימש כמזכיר המדיני של המפלגה בשנים 1954-1948. נמנה עם האגף השמאלי במפלגה והיה בן בריתו של משה סנה במאבק להפיכתה של מפ"ם לשמאלית יותר ולחיזוק האוריינטציה הסובייטית. עמדותיו גררו עימותים קשים עם מאיר יערי ויעקב חזן, שפגעו במידה ניכרת במעמדו במפלגה. כיהן כחבר כנסת בחמש הכנסות הראשונות בשנים 1965-1949. היה מחברי הכנסת הבולטים של מפ"ם. בשתי הכנסות הראשונות היה חבר בוועדת החוץ וביטחון. בכנסות השלישית עד חמישית, בשנים 1965-1955, היה יו"ר ועדת הפנים וחבר בוועדת העבודה והרווחה. בכנסת השלישית היה חבר גם בוועדת השירותים הציבוריים. עמד בראש המתנגדים במפ"ם להקמת 'המערך' עם מפלגת העבודה בשנת 1969. לאחר הקמת 'המערך' פרש ממפ"ם והקים את 'ברית השמאל הציוני-הסוציאליסטי העצמאי'. לאחר שמפלגתו נכשלה בבחירות להסתדרות הכללית נדחק בהדרגה מהחיים הציבוריים.ספרים שכתב:

- במשמרת. (ת"א) : ספרית פועלים וקיבוץ עין שמר, (תשל"ח).