Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

שמחונית יהודית

מפעילות ההסתדרות הכללית, תנועת הפועלות, מפא"י ורפ"י, חברת כנסת.
תאריך לידה:   1902
תאריך פטירה:   05-12-1991

מקום לידה:      נהר-טוב, פלך חרסון, רוסיה
תאריך עליה:   1921
קישורים לאתרים:

למדה בבית-ספר גבוה לחקלאות. היתה חברה ב'הסתדרות הנוער הציוני הלומד' בחרסון בשנים 1918-1917. עלתה ארצה בשנת 1921 והצטרפה למייסדי נהלל. בשנת 1931 עברה לקיבוץ תל-יוסף ומשנת 1943 היתה חברה בקיבוץ גבע. החלה לפעול ב'מועצת הפועלות' בשנת 1927, ובמרוצת השנים היתה חברה במוסדות המרכזיים של תנועת הפועלות, ההסתדרות הכללית ומפא”י. יצגה את מפלגתה במוסדות של ההסתדרות הכללית וההסתדרות הציונית, השתתפה כצירה ב'אסיפת הנבחרים' הרביעית, בקונגרסים ציוניים והיתה חברה ב'ועד הפועל הציוני'. יצאה לשליחויות רבות בחו"ל. במלחמת העצמאות התנדבה לצה"ל ושירתה כקצינה ראשית לתרבות וסעד בחיל הנשים. היתה חברת כנסת מטעם מפא"י בכנסת הראשונה (בשנים 1951-1949). היתה חברה בוועדת הכנסת ובוועדת העבודה והרווחה. באמצע שנות ה-50 נבחרה לחברת הוועדה המרכזת של ההסתדרות הכללית. עמדה בראש המחלקה לקשרים בינלאומיים של ההסתדרות בשנים 1965-1960 ובמסגרת תפקידה היתה חברה בהנהלת הקונפדרציה של האיגודים המקצועיים החופשיים. שנים רבות היתה חברה במערכת 'דבר הפועלת'. היתה מנאמניו של דוד בן-גוריון ונמנתה עם מקימי רפ"י.