Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

רוזן שלמה

מראשי 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם. מילא תפקידים מרכזיים במוסדות כלכלה ומשק של 'הקיבוץ הארצי' ושל חברת העובדים. חבר כנסת, שר הקליטה ושר השיכון.
תאריך לידה:   21-06-1905
תאריך פטירה:   07-12-1985

מקום לידה:      מורבסקה-אוסטרבה, צ'כוסלובקיה
תאריך עליה:   1926
קישורים לאתרים:

היה פעיל בתנועת הנוער 'תכלת-לבן' בצ'כוסלובקיה. עלה ארצה בשנת 1926 עם קבוצת הכשרה של התנועה. עבד כפועל בפתח-תקווה ובחיפה. בשנת 1927 הצטרף עם קבוצתו לקיבוץ שריד וקבע שם את ביתו. בשנת 1927 השתתף במועצה המייסדת של 'הקיבוץ הארצי', למרות שקיבוצו הצטרף לתנועה רק בשנת 1931. מילא תפקידים שונים בקיבוץ ובשנת 1932 יצא בשליחות לתנועת 'החלוץ' בצ'כוסלובקיה. השתתף כציר לקונגרס ה-18 בשנת 1933. היה חבר הוועד הפועל של 'הקיבוץ הארצי' וכיהן כמזכיר 'הקיבוץ הארצי' בשנים 1942-1938. שימש כמרכז המחלקה לכלכלה ומשק של 'הקיבוץ הארצי' בשנים 1960-1944 ובמסגרת תפקידו פעל לפיתוח התעשייה הקיבוצית. היה חבר 'המרכז החקלאי', חבר הנהלת 'ניר', חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית ונציג מפ"ם במועצת המנהלים של 'בנק הפועלים', 'הסנה' ו'הבנק לחקלאות'. משנת 1951 כיהן כחבר הוועד הפועל הציוני. בשנים 1965-1960 שימש שוב כמזכיר 'הקיבוץ הארצי'. כיהן כחבר כנסת בכנסות הששית והשביעית בשנים 1973-1965. בכנסת הששית שימש כיו"ר ועדת השירותים הציבוריים וכחבר בוועדת הכלכלה. בכנסת השביעית שימש עד נובמבר 1972 כסגן יו"ר הכנסת ואחרי כן עד סוף הקדנציה כסגן שר הקליטה. כמו כן היה חבר וועדת הכספים בכנסת השביעית. בשנים 1977-1974 כיהן כשר הקליטה. מינואר 1977 עד יוני 1977 הופקד גם על תיק השיכון.