Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

קנב יצחק (קניבסקי)

מפעילי מפא"י, מראשי קופת חולים כללית, ממייסדי הביטוח הסוציאלי בישראל, חבר כנסת.
תאריך לידה:   1896
תאריך פטירה:   08-05-1980

מקום לידה:      מליטופול (קרים), רוסיה
תאריך עליה:   1919
קישורים לאתרים:

למד מדעי הטבע וכלכלה באוניברסיטת סימפרופול בקרים, ומדעי החברה באוניברסיטאות לונדון ווינה ובבית-הספר לכלכלה ומשפט בתל-אביב. בשנת 1917 השתתף ב'הגנה העצמית' בעירו. היה ממייסדי תנועת 'החלוץ' ברוסיה ומפעיליה. השתתף כציר בוועידת 'צעירי ציון' ובוועידה הציונית הכללית בפטרוגרד. עלה ארצה בשנת 1919. השתתף בהגנה על תל-חי ונפצע קשה בקרב האחרון עליה בשנת 1920. באותה שנה היה ממייסדי גדוד העבודה ע”ש טרומפלדור. היה חבר מפא"י ופעיל במוסדותיה. השתתף בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית בשנת 1920. היה מראשי קופת חולים של ההסתדרות הכללית בשנים 1961-1923. הקים את המכון לחקר סוציאלי של ההסתדרות בשנת 1947 ועמד בראשו.  היה חבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת הראשונה בשנים 1951-1950. בתחילת שנות ה-50 עמד בראש הוועדה שהכינה את חוק הביטוח הלאומי. בשנת 1962 הוענק לו פרס ישראל במדעי החברה.
 


 


ספרים שכתב:

- אוכלוסין וחברה בישראל ובעמים. ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ז 1957. ‬
- בטוח סוציאלי - מתכנון לתחקה.‫ תל-אביב : עם עובד, תשי"ב.
- הביטוח הסוציאלי בארץ ישראל : הישגיו ובעיותיו.‫ תל אביב : בריאות העובד, תש"ב. ‬
- בעיית האוכלוסין והבטחון הסוציאלי. [ירושלים?] : ספריה דמוגרפית של כנסת ישראל בארץ-ישראל, תש"ד. ‬

ספרים אודותיו:

- יצחק קנב : אבי הביטוח הלאומי : קובץ מאמרים, נאומים וראיונות / עריכה מאיר בראלי. תל-אביב : מחברות לספרות, 1997.
- אלכסנדר מנור, יצחק קנב : המתכנן הסוציאלי.‫ תל-אביב : מקורות, תשכ"ה. ‬