Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ציזלינג אהרן

מראשי 'הקיבוץ המאוחד', 'התנועה לאחדות העבודה', מפ"ם ו'אחדות העבודה-פועלי ציון'. חבר הוועד הלאומי, חבר כנסת ושר החקלאות בממשלה הזמנית.
תאריך לידה:   26-02-1901
תאריך פטירה:   16-01-1964

מקום לידה:      מינסק, בילורוסיה
תאריך עליה:   1914
קישורים לאתרים:

עלה ארצה בשנת 1914. ממייסדי 'חבורת העמק', שעבדה בסלילת כביש עפולה-נצרת. הצטרף עם חלק מחבריה לקיבוץ עין חרוד בתחילת שנות ה-20. השתתף כציר בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית בשנת 1920. חבר 'מרכז פועלי הבניין' וחבר הנהלת 'המשרד לעבודות ציבוריות'. שימש מזכיר מועצת פועלי ירושלים בשנים 1926-1925. חבר מזכירות המרכז העולמי של 'החלוץ' ועורך עיתונם 'העתיד' בשנים 1928-1926. חבר בהנהלת 'עליית הנוער' ופעל להבאת ילדי העלייה להתיישבות הקיבוצית. ממייסדיו של 'כופר היישוב' וממנהליו. חבר המפקדה הארצית של ה'הגנה' ומיוזמי הקמת הפלמ”ח. ממייסדי 'הליגה לידידות עם ברית-המועצות' בתקופת מלחמת העולם השנייה ומראשי סיעה ב' במפא"י. לאחר הפילוג במפא"י בשנת 1944 היה מראשי 'התנועה לאחדות העבודה' (וממשיכתה 'לאחדות העבודה-פועלי ציון'). ייצג את המפלגה בהסתדרות הכללית וב'וועד הלאומי'. בשנת 1947 השתתף במשלחת הסוכנות היהודית לעצרת האו"ם. בשנת 1948. היה מנציגי מפ"ם במועצת העם, במינהלת העם ובמועצת המדינה הזמנית. היה מהחותמים על מגילת העצמאות. כיהן כשר החקלאות בממשלה הזמנית. נמנה על חברי 'ועדת החמישה', שעסקה בחלוקת הסמכויות ונהלי העבודה בצה"ל. היה חבר כנסת מטעם מפ"ם בשתי הכנסות הראשונות (בשנים 1955-1949). בכנסת הראשונה היה חבר בוועדת הכלכלה ובוועדת החינוך, התרבות והספורט. בכנסת השנייה היה חבר בוועדת הכספים. בשנת 1954ניסה למנוע את הפילוג במפ"ם, ולאחר שנכשל הישהה את הצטרפותו ל'אחדות העבודה-פועלי ציון'. היה חבר ההנהלה הציונית וראש מחלקת הקליטה בסוכנות בשנים 1963-1961. ספרים שכתב:

- אגרות לרעיה ובנים. עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה. ‬
- עין חרוד וירושלים : דברים, מאמרים, רשימות. (תל-אביב) : הקיבוץ המאוחד, (תשמ"ח). ‬
- עלית הנוער בקיבוץ : 50 שנה ומה הלאה.‫ אפעל : יד טבנקין, 1984. ‬

ספרים אודותיו:

- אהרון ציזלינג : שלושים למותו. עין-חרוד : יומן עין-חרוד, 1964.