Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

צור זאב (שטיין)

מפעילי 'הקיבוץ הארצי', מפא"י, התנועה לאחדות העבודה, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חבר כנסת וסגן שר החקלאות.
תאריך לידה:   11-09-1911
תאריך פטירה:   28-09-1994

מקום לידה:      קרינקי, פולין
תאריך עליה:   1931
קישורים לאתרים:

למד בגימנסיה העברית בגרודנה ובטכניון בווילנה. היה פעיל בתנועת הנוער 'דרור' וחבר במועצת 'החלוץ הצעיר'. עלה ארצה בשנת 1931 והצטרף לקבוצת 'השדה' של 'הקיבוץ המאוחד' בראשון לציון. עבד בחקלאות ובבנין. חבר מועצת הפועלים בראשון לציון בשנים 1934-1933 ומפעילי סניף מפא"י במושבה. בשנת 1937 היה ממייסדי קיבוץ שדה נחום וקבע שם את ביתו. השתתף כציר בוועידות מפא"י. המשנת 1942 מפעילי ועדת המשק של 'הקיבוץ המאוחד' ומשנת 1944 חבר המרכז החקלאי. השתייך לסיעה ב` במפא”י ואחרי הפילוג בשנת 1944 היה פעיל ב'תנועה לאחדות העבודה' ובממשיכתה 'לאחדות העבודה-פועלי ציון'. היה חבר במוסדות הסתדרותיים כלכליים ובמוסדות מפ"ם. ערב מלחמת העצמאות ובמהלכה היה חבר בוועדת הנגב. כיהן כחבר כנסת מטעם 'אחדות העבודה-פועלי ציון' בכנסת השלישית (בשנים 1959-1955). היה חבר בוועדת הכספים וכיהן כסגן שר החקלאות מדצמבר 1955 ועד לדצמבר 1959. שימש כמזכיר המדיני של 'אחדות העבודה-פועלי-ציון' בשנים 1969-1961. היה חבר מערכת 'למרחב' בשנים 1966-1962. כיהן שוב כחבר כנסת מטעם מפלגתו בכנסת הששית (בשנים 1969-1965). היה חבר בוועדת הכספים ובוועדת החוץ והבטחון. חבר מרכז מפלגת העבודה משנת 1968 וחבר במוסדות שונים של התק"ם. חוקר ב'יד טבנקין' משנת 1974 וממנהלי המכון.


ספרים שכתב:

- בין שותפות לאופוזיציה : שאלת שיתופה של מפ"ם בממשלה : 1954-1949. רמת אפעל : יד טבנקין, 1983.
- הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ. [תל אביב] : יד טבנקין, תשל"ט-תשמ"ז.
- ההתיישבות וגבולות המדינה. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד - יד טבנקין, 1980. ‬
- לתולדות התישבות שדה-נחום : שנים ראשונות, פרשת הקרקע והמים. [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשל"ט 1979. ‬
- מ"השדה" בראשון-לציון לשדה-נחום בעמק בית-שאן : לתולדות התישבות "השדה" : עם שנת הארבעים לעליה על הקרקע תרצ"ז-תשל"ז, 1977-1937.‫ שדה נחום : [חמו"ל], [תשל"ז?]. ‬
- מפולמוס החלוקה עד תכנית אלון : הקיבוץ המאוחד בשאלת שלמות הארץ. רמת אפעל : יד טבנקין, 1982.
- פרקים בכלכלה ובמדיניות האגררית. אפעל : המרכז הסמינריוני, תשכ"ב 1962.
- ‫

ספרים אודותיו:

- זאב צור : תרע"א-תשנ"ה - 1994-1911, עלים לזכרו בשלושים למותו. ‬שדה נחום : שדה נחום, תשנ"ה 1994. ‬
- ‫